• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Program Studiów


Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych można realizować w trybie stacjonarnym (tzw. studia dzienne) lub niestacjonarnym (studia zaoczne). W chwili obecnej wszyscy nowoprzyjmowani studenci realizują program zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej, tzw. boloński. Zakłada on studia dwustopniowe. Stopień pierwszy trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem licencjatu. Stopień drugi trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem magisterium. Jedynie studenci starszych lat realizują program pięcioletnich studiów jednolitych, zakończonych obroną pracy magisterskiej. Przedstawiony poniżej program studiów został zaprezentowany zgodnie z tymi uwagami w podziale na tryby i stopnie. Przy tych trybach i stopniach studiów, które są już obecnie realizowane dodatkowo zamieszczono tzw. syllabusy, czyli opisy poszczególnych zajęć,składających się na program studiów. Archiwalne syllabusy są dostępne TUTAJ .
Studia Stacjonarne:
Studia niestacjonarne: