• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Informacje podstawowe i rejestracja


Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny. Obok przedmiotów kształcenia ogólnego jak filozofia, socjologia, język angielski czy informatyka występują przedmioty z zakresu prawa międzynarodowego, ekonomii, stosunków politycznych, religii świata, terroryzmu czy protokołu dyplomatycznego. Dodatkowo student może, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybrać jedną z trzech specjalności: Zjednoczoną Europę, Regiony Świata lub niemcoznawczą. Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie. Absolwent, w zależności od obranej specjalności, będzie mógł podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. Dodatkowe informacje o studiach na kierunku Stosunki Międzynarodowe można znaleźć w naszej ulotce.

REJESTRACJA I stopień.

REJESTRACJA II stopień.