Informacje podstawowe i rejestracja

  • Drukuj

Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli i informacji w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia mają umożliwić poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych. Absolwent będzie potrafił oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i charakteru podmiotów biorących w niej udział. Dzięki studiom ich uczestnicy będą specjalistami w zakresie analizy różnego rodzaju form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej. (czas trwania studiów – 6 semestrów)

REJESTRACJA I stopień.Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (MiC opis.docx)MiC opis.docx 20 Kb