• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Informacje podstawoweStudia historyczne w naszym Instytucie uzyskały 'Uniwersytecki Znak Jakości'. Program studiów pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy historycznej i ogólnohumanistycznej oraz uzyskanie uprawnień zawodowych nauczycielskich lub archiwistycznych. Student może też wybrać jedną z dwóch innych specjalności: społeczno-samorządowa lub pomorzoznawczą. Obie ostatnie połączone z nauczycielską poszerzą jego kwalifikacje, a studiowane samodzielnie ułatwią pracę w regionalnych urzędach administracyjnych lub organach samorządowych, w turystyce lub dziennikarstwie. Celem studiów jest wzmocnienie szans naszych absolwentów na rynku pracy. Chodzi nie tylko o przekazanie niezbędnej wiedzy, ale i wyrobienie takich cech jak kreatywność, otwartość, odpowiedzialność i umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji. Tylko na I roku student realizuje z góry wyznaczony plan, już w latach następnych staje się autorem własnego programu. Może samodzielnie wybierać interesujące go zajęcia posiłkując się punktacją ECTS (Europejski System Punktów Kredytowych). Punktacja ta pozwala w jasny sposób rozliczyć się z programu studiów; otwiera też możliwość studiowania na uczelniach polskich (program 'Most') jak i zagranicznych (Sokrates / Erasmus). Instytut ma podpisaną umowę na semestralne studia z Uniwersytetem w Rostocku. Dodatkowe informacje o studiach na kierunku Historia można znaleźć w naszej ulotce.