• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Program StudiówStudia na kierunku Archeologia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych można realizować wyłącznie trybie stacjonarnym (tzw. studia dzienne). W chwili obecnej wszyscy nowoprzyjmowani studenci realizują program zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej, tzw. boloński. Zakłada on studia dwustopniowe. Stopień pierwszy trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem licencjatu. Studenci podejmujący obecnie studia na kierunku Archeologia będą mogli kontynuować je w IHiSM US lub na innej uczelni w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu magistra archeologii i pełnych uprawnień zawodowych. Jedynie studenci starszych lat realizują program pięcioletnich studiów jednolitych na kierunku Historia ze specjalnością archeologiczną, zakończonych obroną pracy magisterskiej. Poniżej zamieszczamy linki do informacji na temat organizacji studiów, oraz opisów zajęć (syllabusów). Syllabusy do zajęć na studiach jednolitych dostępne są także na stronie archiwalnej.
Studia Stacjonarne: