Praktyki archiwistyka - formularze

  • Drukuj
Dla ułatwienia formalności związanych z praktykami studenckimi w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych zamieszczamy poniżej do ściągnięcia niezbędne formularze.
 

Kierunek: archiwistyka, opiekun: dr hab. prof. US Radosław Gaziński
 
Dziennik Studenckiej praktyki zawodowej
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
Ramowy program praktyki (dla opiekunów praktyk)
Regulamin praktyk studenckich
Skierowanie na praktykę studencką
Zaświadczenie o zatrudnieniu / odbyciu stażu
Prośba o zmianę miejsca praktyki
Prośba o zwolnienie z odbywania praktyki