Nauczycielskie praktyki pedagogiczne - formularze

  • Drukuj
Dla ułatwienia formalności związanych z praktykami studenckimi w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych zamieszczamy poniżej do ściągnięcia niezbędne formularze.
 

Nauczycielskie praktyki pedagogiczne, opiekun: Małgorzata Szyller
 
Załącznik nr 1 - dps - plan praktyk
Załącznik nr 2 - dpsh - arkusz obserwacji lekcji

P
rogram praktyki pedagogicznej II stopień - dostępny w załącznikach: