Egzaminy poprawkowe

  • Drukuj

Ostatni egzamin poprawkowy z Technik Dokumentacji i Konserwacji Źródeł Archeologicznych odbędzie się 15 września o godz. 10:00 (ustny); natomiast z Archeologii Okresu Lateńskiego i Okresu Wpływów Rzymskich 21 września o godz. 10:30 (test).