• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Egzaminy poprawkowe

Ostatni egzamin poprawkowy z Technik Dokumentacji i Konserwacji Źródeł Archeologicznych odbędzie się 15 września o godz. 10:00 (ustny); natomiast z Archeologii Okresu Lateńskiego i Okresu Wpływów Rzymskich 21 września o godz. 10:30 (test).