Konferencja "Wyższe uczelnie w życiu społeczności lokalnych"

  • Drukuj

Konferencja Naukowa

Wyższe uczelnie w życiu społeczności lokalnych

 Środa 19 V 2010 Sala Rady Wydziału Humanistycznego 

9.00-10.30

prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński (Uniwersytet Wrocławski) Koncepcje akademickiego zagospodarowania ziem zachodnich w czasie II wojnie światowej

prof. dr hab.  Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski) – Polityka władz PRL wobec idei powołania uniwersytetów na ziemiach zachodnich

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)Dlaczego Uniwersytet Stefana Batorego nie dojechał do Szczecina

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański) – Misja Uniwersytetu Gdańskiego a powołanie Uniwersytetu w Szczecinie

11.00-12.30

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wobec powstawania nowych ośrodków uniwersyteckich w Polsce północno-zachodniej

prof. dr hab. Jörg Hackmann (Uniwersytet Szczeciński) – Stary uniwersytet pomorski w Greifswaldzie wobec młodszego brata w Szczecinie

prof. dr hab. Zdzisław ChmielewskiUniwersytet Szczeciński w regionie, Polsce i w Europie

Moderator: prof. Dr hab. Edward Włodarczyk