• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Erasmus+, studia III stopnia

Szanowni Państwo,

w dniach 18 marca - 14 kwietnia 2019 odbywa się kwalifikacja na wyjazdy do krajów partnerskich (poza UE) dla studentów studiów III stopnia. W tym roku dysponujemy stypendiami do Albanii, Czarnogóry i Kambodży. Stypendium miesięczne to 700 EUR, dodatkowo wypłacany jest zryczałtowany grant na podróż w wysokości 275 EUR (Albania i Czarnogóra) albo 1500 EUR (Kambodża).

 http://dsm.usz.edu.pl/doktorancie-jedz-w-swiat/

 Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to studenci zgłaszają się poprzez system Dream Apply. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest umotywowanie wyjazdu stypendialnego w kontekście pisanej rozprawy doktorskiej i prowadzonych badań (opis w części wniosku "motivation"). Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. Ponadto należy udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, który będzie językiem wykładowym / roboczym. 

Aplikacja studenta powinna być zatwierdzona najpierw przez koordynatora kierunkowego, a następnie wydziałowego, który sporządza protokół kwalifikacyjny. Szczegółowe zasady na stronie http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/dla-studentow/wyjazdy-na-studia/  w zakładce "do pobrania" znajduje się wzór protokołu, można skorzystać z wersji word lub wygenerować tabelę w systemie Dream Apply.