• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zaproszenie na pierwsze spotkanie w cyklu "Zagłada. Nowe pola badawcze"

ZAGŁADA. NOWE POLA BADAWCZE

Koło naukowe dla studentów i doktorantów.

Instytut Historii i Stosunków międzynarodowych

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Szczeciński

Prowadzenie: mgr Agata Jankowska, dr Eryk Krasucki, 


Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie nowego koła naukowego. 

Termin: środa 12 XII 2018, godz. 15.30, sala konferencyjna IHiSM


Wprowadzenie do tematyki spotkań.

Zarys problematyki skupionej wokół najnowszych podejść badawczych w rozważaniach nad Zagładą i ludobójstwami. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zainteresowanie w się następującymi tekstami. 

Literatura:

E. Domańska, J. Leociak, O zmierzchu postmodernizmu postmodernizmu, krytycznej nadziei i o tym, co nam zostawiła Zagłada. Z Ewą Domańską rozmawia Jacek Leociak, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, 7/2011, s. 507-517. (http://mikroagencja.nazwa.pl/instalator/domanska/wp-content/uploads/2011/03/Domanska-i-Leociak-rozmawiaja-o-zmierzchu-postmodernizmu-krytycznej-nadziei-i-o-tym-co-nam-zostawila-Zaglada.pdf)

 

L. M. Nijakowski, Normalność ludobójstwa, Nauka Online. Portal magazynu Polskiej Akademii Nauk.

(http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/620-normalnosc-ludobojstwa)

 

P. Czapliński, Poszerzanie pola Zagłady, „Teksty Drugie”, 2/2017, s. 7-16. (http://rcin.org.pl/Content/64832/WA248_84087_P-I-2524_czaplinski-poszerza_o.pdf)

 

R. Sendyka, Nie-miejsca pamięci. Elementarz, Kraków 2017. (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/49688/jarzynska_kobielska_muchowski_sendyka_szczepan_nie-miejsca_pamieci_elementarz_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

 

Literatura dodatkowa:

M. Kula, Co chciałbym rozważyć w wykładzie o Holokauście, w: „Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania”, Poznań 2009, s. 55-65.

 

E. Krasucki, My uchodźcy Hannah Arendt a zdjęcie wykonane na tureckiej plaży 2 września 2015 roku, w: Historia kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów, Łódź 2018.

 

M. Dintenfass, Thruth’s Other: Ethics, The History of The Holocaust, and Historiographical Theory After the Linguistic Turn, “History and Theory”, vol. 39, 2000.