• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Nowe koło naukowe: Ludobójstwa: pamięć i reprezentacja. Nowe podejścia badawcze wobec Zagłady/ludobójstwa.

Serdecznie zapraszamy studentów IHiSM US na spotkania nowego koła naukowego (seminarium): Ludobójstwa: pamięć i reprezentacja. Nowe podejścia badawcze wobec Zagłady/ludobójstwa

Poniżej szczegółowe informacje o naszym pomyśle i tematach kolejnych spotkań.

W ciągu najbliższych dni (powiedzmy do 4 listopada) prosimy o zgłoszenia chęci udziału w spotkaniach na nasze adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Pierwsze spotkanie odbędzie się w połowie listopada. 

                                                                                           Agata Jankowska i Eryk KrasuckiCelem spotkań jest zapoznanie się z wiodącymi, jak i nowatorskim strategiami reprezentacji Zagłady Żydów i innych ludobójstw w historii XX wieku. Program obejmuje zagadnienia w ramach interdyscyplinarnych studiów wykraczających poza metody historiografii, zaczerpnięte z innych dziedzin humanistycznych, takich jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, antropologia kulturowa, antropologia obrazu czy filmoznawstwo. Uczestnictwo w kursie opiera się na krytycznym czytaniu wybranych tekstów, fotografii czy filmów oraz udziale w dyskusji. Spotkania adresowane są dla studentów otwartych na nowe rozwiązania badawcze, zainteresowanych problematyką holocaust/genocide studies, jak i badawczymi (głównie teoretycznymi) propozycjami „nowej humanistyki”. Zapraszamy studentów Wydziału Humanistycznego US oraz innych wydziałów i kierunków humanistycznych.

 

Plan:

 1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie z podstawowymi problemami i pojęciami.
 2. Kondycja świadka. Relacje ocalonych, literatura obozowa.
 3. Ludzkie/Nie-ludzkie. Podmiotowość i dehumanizacja w systemie obozów koncentracyjnych/śmierci.
 4. Środowiskowa historia Zagłady. Nie-ludzcy świadkowie ludobójstwa, przyroda jako „ofiara” Zagłady.
 5. Archeologia Zagłady. Badania terenów po obozach śmierci, eksploatacja ludzkich szczątków, polityka martwych ciał, zwrot forensyczny. Nie-miejsca pamięci.
 6. Film i fotografia jako nośniki pamięci kulturowej i historycznej. (proponuję jakiś tekst teoretyczny, a na spotkaniu analizę wybranej fotografii/zespołu fotografii/wybranego filmu).
 7. Problem „polskiego doświadczenia obozowego/wojny”. Mniejsze zagłady w kontekście „dogmatyzacji” Holokaustu.
 8. Figura nazisty/oprawcy. Między banalnością zła a demonizacją publicznego wizerunku zbrodniarza.
 9. Sztuka współczesna wobec ludobójstwa. Nowoczesne formy i strategie wystawiennicze w muzeach Holokaustu.
 10. Dyskusje wokół historiografii Zagłady jako pole badawcze.

 

Wybrana bibliografia:

G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, Warszawa 2008.

P. Levi, Czy to jest człowiek, Kraków 2008.

Pogrążeni i ocaleni, Kraków 2007.

J. Amèry, Poza winą i karą, Kraków 2007.

J. Semprun, Odpowiedni trup, Warszawa 2002.

A. Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana, Oświęcim 2000.

Teksty drugie, nr 2/2017 (Środowiskowa historia Zagłady)

J. Małczynski, Historia środowiskowa Zagłady;

M. Smykowski, Eksterminacji przyrody w Lesie Rzuchowskim

T. Cole, Przyroda nam pomagała. Lasy, drzewa i historię środowiskowe Holokaustu.

Teksty drugie, nr 3/2018 (Ustanawianie świadka)

            - Jak drzewa świadczą? W stronę nie-ludzkich figuracji świadka,

E. Domańska, Nekros. Wprowadzenie do onkologii martwego ciała, Warszawa 2017.  (Rozdziały: Homo necros: fenomen obozowego muzułmana; Ekologia dekompozycji: przestrzenie Zagłady).

 - Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.

 1. Dauksza, Kl Auschwitz. Klub Auschwitz i inne kluby, Gdańsk 2016 (podsumowanie: „Rwane opowieści przeżywców”)

 - Ustanawianie świadka, „Teksty drugie”, 3/2018

R. Sendyka, „Nie-miejsca pamięci. Elementarz”, Kraków 2017 (dostępny on-line)

J. Leociak, Redefinicja kategorii świadka i świadectwa. (Wokół rzeczy wykopanych na terenie miejsca-po-getcie w Warszawie), „Teksty drugie”, 3/2018

G. Didi-Hubermana, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008.

J. Struk, Holokaustu w fotografiach. Interpretacje dowodów, Warszawa 2007.

M. Zawodna, O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania że szczątki ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum, „Zagląda Żydów. Studia i materiały” 2012, nr 8, s. 145-175.

 - Wokół tego, co pozostało. Biograficzne podejście do badań nad szczątkami ludzkimi na przykładzie włosów eksponowanych w Muzeum Auschwitz-Birkenau, „Kultura i Społeczeństwo” 2007,t.51, nr 2, s. 65-90.

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentację i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2011.

Pamięć Zagłady, „Mocak Forum”, 1/2017.

Biografie rzeczy żydowskich, „Znak”, 6/2017.

Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red. J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowski, Warszawa 2017.

Zaglada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. E. Domańska, P. Czapliński, Poznań 2009.

M. Pollack, Skażone krajobrazy, Wołowiec 2014.

H. Langbein, Ludzie w Auschwitz (Rozdział Muzulman), Oświęcim 1994.