Prof. Włodarczyk - sesja poprawkowa 17 IX

  • Drukuj


Sesja poprawkowa:

17 września 2018 r. godz. 12.00, pok. 081

 

II r. H - egzamin z przedmiotu Historia powszechna 1789-1918

I r. SM - zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Przemiany cywilizacyjne i gospodarcze XIX i XXI w.