Humanista po studiach – umowy, aneksy i informacje

  • Drukuj

Szanowni Państwo

Państwa umowy winny być lada dzień podpisane. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.

Proszę o informację mailową tych z Państwa, którzy rozpoczęli już staż – chodzi o datę rozpoczęcia stażu.

Do 30 dnia każdego miesiąca stażu, w celu uzyskania stypendium, proszę o dostarczenie mi mailowo skan dzienniczka praktyk. Bez tego nie będzie możliwa wypłata stypendium. Wypłata stypendium będzie miała miejsce do 5 dnia kolejnego miesiąca.

Na stronie WH, w zakładce projektu (http://wh.usz.edu.pl/humanista-studiach-fachowiec-stazu/) , znajdziecie gotowy aneks do umów, które zostały już złożone i do tych, które dopiero będą podpisane/złożone. Jeżeli jesteście Państwo sami u danego pracodawcy proszę o wypełnienie i podpisanie u pracodawcy: Aneks do umowy (RODO), a jeżeli jest was kilu u danego pracodawcy wtedy: Aneks do umowy dla kilku studentów (RODO).

Aneks musi być podpisany w dwóch egzemplarzach i proszę pamiętać by dobrze wydrukować nagłówki na których są symbole UE.

Ci z Państwa, którzy nie dostarczyli do mnie jeszcze Formularz SL i  Oświadczenie ZUS, proszę o dostarczenie mi tych dokumentów do 28 VI 2018. Sprawa jest pilna i bez tych dokumentów nie będą podpisane umowy.

Jeżeli z powodu mych wyjazdów mieliście Państwo ostatnio problemy ze spotkaniem mnie w IhiSM, proszę o kontakt mailowy.

Pozdrawiam serdecznie Tomek Ślepowroński