• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Szkolenie BHP - informacja dla studentów I r.


Komunikat dla studentów I roku studiów STACJONARNYCH  - Szkolenie BHP

Przypominamy, iż Szkolenie BHP składa się z dwóch części:

•             Części teoretycznej  - (w formie testu na platformie e-learningowej)

•             Części praktycznej  -  (w formie egzaminu praktycznego zrealizowanego i zaliczonego w siedzibie WOPR)

 

Zaliczenie szkolenia BHP (części teoretycznej i praktycznej)  jest obowiązkowe dla wszystkich studentów stacjonarnych I-go roku, w celu uzyskania rejestracji na następny semestr studiów.

 

Studenci, którzy nie zaliczyli obu części szkolenia: testu z części teoretycznej i egzaminu praktycznego

1. Muszą obligatoryjnie zaliczyć test z teorii, dostępny na platformie e-learningowej w „Kursie BHP” , po zalogowaniu na konto studenta w systemie e-dziekanat  nie później niż do dnia  8 marca 2018r. (czwartek).

 

2. Po pozytywnym zaliczeniu testu teoretycznego, automatycznie udostępniona zostanie możliwość rejestracji na egzamin praktyczny.

 

Dostępne terminy egzaminu praktycznego to:

5 marca 2018 r. (poniedziałek)

9 marca 2018 r.  (piątek)

Wskazane terminy są ostateczne.

 

Studenci, którzy zaliczyli część teoretyczną a nie przystąpili do części praktycznej muszą zaliczyć tę część we skazanych poniżej terminach:

5 marca 2018 r. (poniedziałek)

9 marca 2018 r.  (piątek)

Wskazane terminy są ostateczne.

 

W celu przystąpienia do egzaminu praktycznego niezbędna jest wcześniejsza rejestracja na jeden z powyższych terminów egzaminu. Rejestracja na wybrany termin dostępna jest w kursie e-learningowym dostępnym przez system e-dziekanat.