• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Nowe tomy z serii Szczecińskie Studia nad Starożytnością

   Właśnie ukazały się dwa kolejne tomy z serii Szczecińskie Studia nad Starożytnością: tom II "Elites in the Ancient World" i tom III "Elity w świecie starożytnym", które w grudniu ubiegłego roku miały swoją premierę w postaci e-booków. Oba tomy powstały jako wspólne dzieło redakcyjne zespołu Zakładu Historii Starożytnej i zawierają łącznie 42 teksty badaczy starożytności z Polski i świata, koncentrujących swe analizy na zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi elitami świata starożytnego.
   Obie monografie są efektem efektem współpracy badawczej naukowców z wielu ośrodków w kraju i na świecie, zainicjowanej na konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH w Szczecinie (Elity w świecie starożytnym, 18–20.09.2013). Jej organizacja spoczywała na barkach pracowników i doktorantów Zakładu Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego.
    W toku kilkudniowych, nierzadko burzliwych, obrad narodziła się koncepcja wspólnych  publikacji jako sposobu ogłoszenia środowisku naukowemu nowych ustaleń badawczych. Rezonans naszych działań przerósł oczekiwania – wielu badaczy którzy, pomimo chęci,  z różnych względów nie dotarli na  konferencję, zgłosiło chęć dołączenia swoich artykułów. Te zbieżne z tematem obrad włączyliśmy do publikacji, wkrótce podzielonej na dwa tomy: obcojęzyczny i polski. Zastosowany podział jest adekwatny do międzynarodowego charakteru spotkania i odzwierciedla strukturę programu obrad. Oba tomy stanowią nie tylko zwieńczenie konferencji, ale i swoisty przegląd stanu badań nad elitami w Starożytności.
   Warto podkreślić, że publikowane teksty mają szerokie spektrum czasowe, począwszy od starożytnego Bliskiego Wschodu, poprzez kulturę Antyku klasycznego, aż po schyłek dziejów świata starożytnego; w takiej też kolejności chronologicznej zostały przez Redaktorów  ułożone. Wybór ten może być równie dobrze zastąpiony przez Czytelnika  kryterium problemowym (...).
   Tytułowe elity zostały potraktowane przez Autorów i jako całość i jako zbiór jednostek, z którego zaprezentowano wybrane postaci. W efekcie powstała praca zróżnicowana, ukazująca omawiany problem z różnych punktów widzenia. Właśnie to stanowi atut niniejszej publikacji, gdyż nie pozwala na zamknięcie analiz na jednym polu badawczym, zyskując tak cenny walor holistyczny. Za ten efekt podziękowania należą się wszystkim Autorom, którzy zechcieli przygotować zamieszczone w tym tomie teksty.