• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

I rok, Historia

Proszę o dostarczenie indeksów w dniu jutrzejszym następujące osoby: K. Bielicki, P. Bocian, W. Cyboroń, A. Hasiuk, A. Hojsak, B. Juszczyński, F. Maślach, K. Matkowski, B. Mączka, M. Mielnik, R. Niburski, K. Nowacki, G. Racinowski, K. Sarosińska, H. Simiński, M. Siwiec, M. Szymecki, K. Tuchowska, P. Walczak, N. Woźniak, M. Żach.

Pozostałe osoby zapraszam w dn. 21. lutego.

M. Rębkowski