Zmarł Profesor Gerard Labuda

  • Drukuj

Z wielkim żalem odnotowaliśmy fakt, że zmarł wybitny naukowiec

nestor polskiego pomorzoznawstwa

nauczyciel i mistrz wielu pokoleń historyków

doktor honoris causa  Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Profesor Gerard Labuda

1916-2010

 

W dorobku naukowym Profesora jest ponad 1600 prac, w tym liczne artykuły i prace zbiorowe. Był autorem m.in. "Studiów nad początkami państwa polskiego", "Słowiańszczyzny pierwotnej", "Polskiej granicy zachodniej. Tysiąc lat dziejów politycznych" oraz "Historii Kaszubów w dziejach Pomorza "