SM I rok I stopień Elementy Statystyki i Demografii

  • Drukuj
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że na egzaminie z przedmiotu Elementy Statystyki i Demografii jako podstawowa lektura obowiązuję Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, autorstwa Marka Okólskiego i Agnieszki Fihel, oraz wiedza zdobyta na wykładach. W wymienionej publikacji szczególną uwagę (także w kontekście grafik) należy zwrócić na teorię ludności Malthusa, przejścia mobilności przestrzennej, przejścia demograficznego, drugiego przejścia demograficznego, przejścia epidemiologicznego i zdrowotnego, starzenie się ludności.
Egzamin odbędzie się 8 lub 9 lutego o godz. 10:00 (zbiórka przy 053). Proszę o kontakt w tej sprawie starostę roku.
Dariusz Chojecki