• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

O nasStudenckie Koło Naukowe Archiwistów.

Jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą młodych pasjonatów nauki archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii. Na działalność koła składają się spotkania, wspólna praca nad promocją naszej dziedziny naukowej, tworzenie i przedstawianie referatów, wyjazdy na konferencje oraz do archiwów państwowych czy zakładowych, wspieranie inicjatyw studenckich na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego.

 


Zarząd, kadencja 2013-2015
prezes: Paweł Petrusiewicz
z-ca prezesa: Grzegorz Racinowski
skarbnik: Natalia Wiklak

opiekun:
dr Rafał Simiński

·  sprawozdanie za rok 2002

·  sprawozdanie za rok 2003

   sprawozdanie za rok 2009

 

·  lista członków koła
             
 

 

Aktualności - rok akademicki 2013/2014

25 XI 2013 - z dniem dzisiejszym strona internetowa Koła przenosi się tutaj: https://sites.google.com/site/knauszcz/aktualnosci. Od teraz nasza aktywność w sieci znacznie się zwiększy. 

22 XI 2013 - Drugie zebranie KNAUS. Przeprowadzono wybory zarządu na najbliższe dwa lata (Prezesem został Paweł Petrusiewicz), ustalono wstępny plan aktywności Koła w okresie zimowym.Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Archiwistów za rok 2009

 

 

19.11.2008 Z inicjatywy studentów IHiSM Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się pierwsze spotkanie, osób chcących reaktywacji KNA. Na tymże spotkaniu wybraliśmy opiekuna którym został dr Rafał Simiński, oraz zarząd na czele, którego jako Prezes stanął Paweł Jarmoszewicz, przedstawiony został także projekt nowego statutu Koła. Na tym spotkaniu ustaliliśmy wstępny plan działania dla naszego koła na rok 2009.

 

14.12.2008 - Tego dnia status został prawnie przyjęty przez władze Uniwersytetu Szczecińskiego, jest to z punktu prawnego formalny początek działalności Koła Naukowego Archiwistów.

2009

17-19.03 -  W tych dniach odbyły się dni otwarte Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. KNA, było jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia, dodatkowo podczas sesji naukowej dwóch członków naszego koła, Grzegorz Rolewicz i Maciej Bartman, wygłosiło przygotowane na tą okazję referaty. Dodatkowo nasze koło przygotowało wystawę, która przyciągnęła uwagę wielu gości.

 

22-24.04. - XI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, który odbył się w Katowicach. Była to pierwsza „służbowa” podróż członków, naszego Koła poza mury Szczecina. W skład naszej delegacji wchodzili: Maciej Bartman, Paweł Jarmoszewicz, Monika Ogiewa, Grzegorz Rolewicz i Paulina Ruszyńska. Dla wielu z ww. członków była to pierwsza tego rodzaju konferencja, jednak wypadli naprawdę bardzo dobrze, zostali obsypani gradem braw, a na zadane pytania odpowiadali wyczerpująco. Przygotowaniem merytorycznym referentów zajął się prof. Radosław Gaziński.

 

14.05 - W tym dniu, udało nam się zaprosić dr Ryszarda Techmana, który opowiedział młodym adeptom sztuki archiwalnej, o tajnikach pracy i zarządzania Archiwum Straży Granicznej, wykład był niezmiernie ciekawy, a członkowie naszego Koła zadawali mnóstwo pytań.

 

Marzec-maj – W tych miesiącach, braliśmy udział w pracach porządkowych w składnicy akt znajdującej się w budynku Wydziału Humanistycznego. W obszar naszego działania wchodziło m.in. porządkowanie akt czy przygotowanie ich do przejęcia tychże akt przez Archiwum US. W ramach podziękowania. Za włożoną pracę Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Barbara Kromolinicka, prof. US przekazała kołu pieniądze na wyjazd studyjny.

 

21.09 - Po raz kolejny nasz Uniwersytet stanął otworem przed młodymi ludźmi, aby ułatwić im wybór kierunku studiów, KNA postanowiło wykorzystać okazję, aby po raz kolejny pokazać się szerszemu gronu ludzi, a także zachęcić młodych do wybierania historii i specjalności archiwistycznej jako kierunku swojego rozwoju. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną, o działalności reaktywowanego koła, nauczaliśmy odczytywać teksty łacińskie oraz pomagaliśmy w przepisywaniu ich. Członkowie przygotowali, się do swoich ról znakomicie, o czym może świadczyć zadowolenie odwiedzających Nas.

 

4-7.11 - I wyjazd studyjny reaktywowanego KNA. Naszą pierwszą przystanią był Kraków. Podczas pobytu w dawnej stolicy Polski, odwiedziliśmy tamtejsze Archiwum Państwowe, a dzięki uprzejmości tamtejszych pracowników, mogliśmy podziwiać tamtejsze zbiory,  swoje eksponaty udostępnili Nam także pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej. Dodatkowo zwiedziliśmy Wawel, oraz dwa muzea: Czartoryskich i Muzeum Narodowe.

 

Jak widać rok 2009 był bardzo pracowity dla członków KNA. Co przyniesie rok 2010?? Pewnie jeszcze więcej pracy, więcej uśmiechów i miejmy nadzieję więcej sukcesów J.

 Grzegorz Rolewicz

 

 

 


 


 

Lista członków koła naukowego archiwistów:


Małgorzata Balcerzak
Wojciech Bujnowski
Karol Cegielski
Mateusz Czerwiński
Piotr Goździak
Sylwia Kazimierska
Dorota Kurek
Monika Ogiewa - członek honorowy
Paweł Petrusewicz
Grzegorz Racinowski
Grzegorz Rolewicz - członek honorowy
Justyna Surmiak
Natalia Wiklak