• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Profesura im. Alfreda Döblina w IHiSM - Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza Szczecin, 20.11.2008, linka 

 

Profesura im. Alfreda Döblina na Uniwersytecie Szczecińskim

 

W Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach kierowanego przez prof. Jana M. Piskorskiego Zakładu Historii Porównawczej Europy rozpoczęła działalność długoterminowa profesura gościnna imieniem wielkiego przyjaciela Polaków, urodzonego na szczecińskim podzamczu, wybitnego niemieckiego pisarza Alfreda Döblina (1878-1957).

Profesurę ufundowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD). Jej celem jest wzmocnienie kontaktów US z niemieckimi uniwersytetami oraz nawiązanie współpracy z uczelniami regionu Morza Bałtyckiego - Niemiec, Skandynawii, Finlandii, krajów bałtyckich i Rosji.

Profesurę objął, w wyniku rozpisanego w Bonn konkursu, prof. dr hab. Jörg Hackmann, wybitny znawca problematyki polsko-niemieckiej i bałtyckiej. Studiował historię, germanistykę i nauki polityczne na uniwersytetach w Bonn i Berlinie. Doktorat pt. Prusy Wschodnie i Zachodnie w obrazie niemieckim i polskim obronił w 1994 r., habilitację zaś na temat stowarzyszeń i formowania narodowości w regionie polikulturowym w Europie Północno-Wschodniej (krajach bałtyckich) w 2006 r. w Gryfii (Greifswaldzie). Przez długi okres był współpracownikiem Akademii Bałtyckiej w Lubece-Travemünde, a następnie wykładowcą na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Gryfii. Dał się poznać jako badacz szczególnie życzliwy dla problematyki Europy Środkowej i Wschodniej, znający nie tylko jej dzieje i kulturę, ale także jej języki, w tym polski.

W Szczecinie profesor włączy się do badań nad polsko-niemieckimi stosunkami w czasach nowożytnych i najnowszych w kontekście historii Europy.

Szczecińska profesura DAAD jest jedyną w Polsce i drugą obok Pragi w tej części Europy.

 

Paweł Migdalski