• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja "Wokół archeologii" 23-25.IV.2010

W dniach 23-25 kwietnia 2010 roku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się konferencja Wokół archeologii. Było to już drugie, zorganizowane przez Studenckie Koło Archeologiczne US (SKAUS), spotkanie młodych archeologów z całej Polski, ale pierwsze, które odbyło się w murach naszego Instytutu; w zeszłym roku korzystaliśmy z gościnności Wydziału Nauk o Ziemi US.

Tegoroczna konferencja, jako że została zorganizowana w roku pierwszego okrągłego jubileuszu SKAUS (5 lat działania), miała dla nas szczególny charakter. Bardzo nam zależało, aby przyjeżdżający goście poczuli się w pełni usatysfakcjonowani zarówno organizacją, jak
i poziomem merytorycznym obrad. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć nasze spotkanie od wykładu znakomitego naukowca, dr. Andrzeja Prinke z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Podczas tej prelekcji zostaliśmy uświadomieni, jak długa i ciężka droga do przebycia jeszcze przed nami. Dr Prinke pomimo, iż swoją karierę naukową rozpoczynał od badań nad mezolitem, to szybko zainteresował się petro- i etnoarcheologią, informatyzacją archeologii, archeologią lotniczą, a ostatnio badaniami archiwaliów, o czym opowiedział w ogromnym skrócie.

Następnie do prezentacji przystąpili studenci z niemal wszystkich polskich ośrodków akademickich, kształcących na kierunku archeologia – choć nie tylko. Goście przybyli do sali konferencyjnej przysłuchiwali się kolejnym referatom z ogromnym zainteresowaniem. Mogli rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu badań balistycznych, genetycznych czy etnograficznych. Niezwykle interesujące były wystąpienia oparte o doświadczenia własne i metody innych dyscyplin nauki, np. lingwistyki. Prelegenci zaprezentowali także najnowocześniejsze trendy współczesnej archeologii, przybliżając słuchaczom metody geofizyczne oraz możliwości wykorzystania GIS (Geographic Information System). Nie zabrakło jednak elementów refleksji teoretycznej, dotyczących rozważań nad ciałem ludzkim oraz prawem archeologicznym.

Podczas drugiego dnia obrad przygotowaliśmy dla uczestników kolejny wykład. O interdyscyplinarnych badaniach w Jaskini Stajnia opowiedział dr Mikołaj Urbanowski
z Zakładu Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Wszyscy zgromadzeni w sali słuchacze z podziwem obserwowali prezentację przygotowaną przez
dr. Urbanowskiego, czerpiąc z wiedzy i doświadczeń przekazywanych w niezwykle przystępny sposób.

Ostatniego dnia konferencji opuściliśmy salę obrad i przenieśliśmy się w szczecińskie podziemia, gdzie rozpoczęliśmy wycieczkę promującą Szczecin. Po wyjściu ze Schronu Przeciwatomowego, podążając przez „stare miasto”, Zamek Książąt Pomorskich, dotarliśmy na Wały Chrobrego. Tam czekał na nas statek, którym odbyliśmy rejs po Odrze, jednocześnie wysłuchując nagrań traktujących o historii regionu. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie stałej wystawy archeologicznej Muzeum Narodowego. Po tych atrakcjach niestety musieliśmy pożegnać gości.

Konferencję niewątpliwie należy uznać za udaną, choć nie wszystko było perfekcyjne. Największą porażką organizatorów była mierna frekwencja studentów archeologii
z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy wykazali absolutny brak zainteresowania tym wydarzeniem.

Na końcu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym
w organizację konferencji, na których zawsze można było polegać: Michałowi Adamczykowi, Ani Borysewicz, Łukaszowi Błądkowi, Magdzie Jakołcewicz, Arkowi Pruchniakowi, Joasi Kuczkowskiej, Radkowi Tomaszewskiemu oraz wszystkim pomagającym podczas trwania obrad. Dr. Mikołajowi Urbanowskiemu za czuwanie nad naszymi poczynaniami oraz bezustanną pomoc i radę. Dyrekcji Instytutu za udostępnienie sali oraz zaplecza technicznego Dziękujemy sponsorom: Uniwersytetowi Szczecińskiemu oraz Fundacji Pro Publico Mare,
a także patronom medialnym: Polskiemu Radiu Szczecin, portalowi internetowemu Archeowieści, forum Archeolodzy.org oraz Archeologii Żywej.

 

Grzegorz Szalast