• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

I Szczeciński Kongres Humanistycznych Kół Naukowych-20.IV.2010

            20 kwietnia 2010 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się I Szczeciński Kongres Humanistycznych Kół Naukowych. Celem spotkania było nawiązanie współpracy naukowców i studentów z uczniami szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.

            Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez władze Uniwersytetu: Prorektora prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych prof. Adama Makowskiego oraz prof. Radosława Gazińskiego – prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Część oficjalną zamknął wykład prof. dr. hab. Jana Piskorskiego pod tytułem: Średniowieczne wzory nowożytnych procesów migracyjnych, kolonizacyjnych i asymilacyjnych.

            Podczas drugiej, roboczej części spotkania, licealiści i studenci z kół naukowych zaprezentowali swoje projekty, które miałyby być realizowane wspólnie.

Jako pierwsza głos zabrała reprezentacja Zespołu Szkół nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu. Uczniowie z koła wojskowości przedstawili swój projekt, którego ideą jest poznanie ziemi wałeckiej oraz przypomnienie historii walk o przełamanie Wału Pomorskiego. Projekt zostanie zorganizowany w formie objazdu naukowego po Pomorzu.

Uczniowie ze szczecińskiego I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego zachęcali studentów do wzięcia udziału w organizowanej przez nich symulacji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas swojej prezentacji pokazali wiele zdjęć, na których mogliśmy zobaczyć jak wyglądało to wydarzenie za granicą, w którym zresztą także brali udział. Celem przedsięwzięcia jest poznanie historii i dnia dzisiejszego innych państw.

Po zaprezentowaniu przez licealistów swoich pomysłów studenci naszego Instytutu opowiadali o działalności swoich kół.

Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentowali: prezes koła Grzegorz Szalast i jego zastępczyni Marta Chmiel. Podczas ich prezentacji mogliśmy podziwiać wspaniałe eksponaty przywiezione przez studentów naszej uczelni z wykopalisk oraz wykonane własnoręcznie narzędzia z krzemienia. Zaproponowali również licealistom współpracę. Uczniowie szkół średnich, którzy są zainteresowani archeologią będą mogli wziąć udział w badaniach powierzchniowych i wykopaliskach.

Koło Naukowe Archiwistów zaoferowało licealistom współpracę w projekcie inwentaryzacji herbów znajdujących się w Szczecinie ale i w innych miejscowościach., Miejmy nadzieję, że dzięki prezentacji swojego koła pozyskają nowych pasjonatów archiwistyki i nauk pomocniczych historii.

Koło Historii Wojskowości reprezentował jego prezes Piotr Kaźmierski, który opowiedział o działalności koła i jego współpracy z innymi organizacjami. Zaproponował także licealistom konkretną współpracę. Zadaniem uczestników projektu będzie rozmowa z członkami rodziny, którzy związani byli z wojskiem w czasie wojny. Dzięki temu każdy będzie mógł m.in. poznać historię swoich bliskich.

Jako ostatnie zaprezentowało się Koło Miłośników Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Jego przedstawiciele opowiedzieli o swojej działalności. Mówili, między innymi o staropolskich potrawach przygotowywanych przez siebie, które cieszyły się ogromną popularnością podczas imprez organizowanych w naszym Instytucie. 

Następnie zaprezentowały się dwa koła naukowe związane ze stosunkami międzynarodowymi: Aktywny Dialog Międzynarodowy oraz Niemcoznawcze. To pierwsze zaoferowało współpracę licealistom z IP LO przy organizacji Zgromadzenia ONZ.

            Kolejnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której każdy mógł wyrazić własne zdanie na temat przedstawianych projektów.

            Na zakończenie prowadzący kongres – dr Radosław Skrycki zaprosił wszystkich uczestników spotkania na poczęstunek. W jego trakcie każdy mógł podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami i problemami dotyczącymi swoich zainteresowań. 

 

Justyna Pleśniak

 

fot. Adam Makowski