• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wykład dr K. Pyżewicz - 10.III.2010

10 marca 2010 r. na Wydziale Humanistycznym, odbył się wykład dr Katarzyny Pyżewicz pt. Ślad i funkcja – traseologia w badaniach archeologicznych. Na spotkanie przybyli pracownicy naukowi Zakładu Archeologii oraz liczni studenci archeologii. 

Na początku wykładu prelegentka wyjaśniła zgromadzonym słuchaczom czym jest traseologia – dziedzina nauki, badająca mikroślady powstające na narzędziach podczas ich używania. Dr K. Pyżewicz omówiła również jaki model postępowania badawczego należy przyjąć podczas analizy artefaktów archeologicznych. Podkreślona została waga eksperymentu archeologicznego w traseologii, jako źródła danych porównawczych potrzebnych do badań nad mikrośladami. Podczas prezentacji słuchacze poznali rezultaty dwóch takich eksperymentów dotyczących mezolitycznego łucznictwa oraz technologii produkcji wyrobów krzemiennych.

Zaprezentowane zostały również zdjęcia mikroskopowe licznych artefaktów, na których widoczne były mikroślady, co dało odbiorcom wyobrażenie o potrzebie posiadania unikalnej wiedzy, umożliwiającej podjęcie badań traseologicznych. W oparciu o kolejne przykłady prelegentka prezentowała szerokie możliwości badawcze tej niepopularnej dyscypliny. 

Wykład zakończył się ożywioną dyskusją, podczas której zebrani słuchacze zadawali pytania. W toku polemiki pojawiały się liczne problemy badawcze, które do tej pory nie zostały rozwiązane. Możemy zatem żywić nadzieję, że udzielenie odpowiedzi na niektóre z nich przypadnie nam – przyszłym archeologom!

Radosław Tomaszewski