• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja książki dr hab. R. Gałaj-Dempniak-18.III.2010

            18 marca 2010 r. odbyła się prezentacja książki, która jednocześnie stanowiła podstawę przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego Renaty Gałaj-Dempniak, pt. Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej w XVI-XVII wieku. Na wstępie autorka wyjaśniła dlaczego obrała te ramy chronologiczne i na jakiej bazie źródłowej się opierała. Ponadto został nakreślony stan badań poświęcony tej tematyce.

W dalszej części swojego wystąpienia prelegentka przeszła do omawiania pokrótce wszystkich pięciu rozdziałów swojej pracy. W tej części wielką rolę odegrała prezentacja multimedialna, na której pojawiały się m.in. cytaty z niektórych źródeł wykorzystanych w książce oraz fragmenty konstytucji sejmowych, mających zwalczać propagandę. Autorka przybliżyła słuchaczom ilość środków, którymi się posługiwano w staropolskiej propagandzie wojennej (kilkanaście metod przekonywania, dyskredytowania, informowania, mobilizowania do wysiłku). Jak podkreśliła, ówcześni pisarze znali skutki działania każdej ze swych metod, choć nie miały one swojej nazwy. Z prezentacji można było dowiedzieć się, jak opisywano propagandę, w jaki sposób ewoluowały opinie o wrogich Polakom wojskach oraz o rodzajach używanej do tego argumentacji (religijna, ze sfery życia świeckiego, stymulacji uczuć poprzez opisy działań zbrojnych).

Co pewien czas prelegentka przedstawiała zabawne anegdoty, które urozmaicały wykład. Interesujące były pytania od słuchających. Odpowiedź na jedno z nich ujawniła skalę drukowania pism o wydźwięku propagandowym: od 100 do 150 egzemplarzy, po czym osoby, które je otrzymywały kopiowały fragmenty i kolportowały je w okolicy.

Praca dr hab. Renaty Gałaj-Dempniak została wysoko oceniona przez recenzentów  i cieszy się popularnością; do dzisiaj cały nakład został wyprzedany.

 

Andrzej Cichorski

 

fot. Radoslaus Regiomontanus

 

 Staropolska propaganda rodzi uczucia...

 ...i powoduje zadumę.

Autor sprawozdania