• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wykład prof. A. Buko-1.III.2010

1 marca 2010 r. na Wydziale Humanistycznym, odbył się wykład Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Andrzeja Buko pt. „Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży.”

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Prof. US Barbara Kromolicka, pracownicy naukowi Zakładu Archeologii, Muzeum Narodowego i Polskiej Akademii Nauk oraz młodzi adepci szczecińskiej archeologii.

Wykład rozpoczął Kierownik Zakładu Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Marian Rębkowski, który przedstawił słuchaczom prelegenta oraz przekazał mu głos.

Goście zgromadzeni na sali z uwagą przysłuchiwali się prezentacji prof. Buko, który opowiadał o badaniach archeologicznych, prowadzonych w obrębie kamiennej wieży w Stołpiu w woj. lubelskim, w latach 2003-2005. W pierwszej części wykładu profesor przedstawił historię badań stanowiska, będącego przedmiotem prezentacji oraz dotychczasowe koncepcje charakteru powstania i funkcjonowania zagadkowej wieży.

Następnie zaprezentował własną hipotezę, w świetle której kamienna wieża miałaby być pozostałością po bizantyjskim klasztorze z XIII wieku. Interpretacja ta oparta została na licznych przesłankach źródłowych oraz analogiach elementów architektonicznych z podobnymi założeniami z basenu Morza Śródziemnego, które czynią wieżę wyjątkową w naszej szerokości geograficznej. Ponadto Profesor zaprezentował fragmenty odnalezionej na stanowisku bizantyjskiej ceramiki oraz szkliwionych płytek ceramicznych, znanych z kraju Platona. Artefakty te stanowiły dodatkowy argument za tezą prelegenta.

Na zakończenie przedstawione zostały liczne ilustracje z próbami rekonstrukcji obiektu badań, dającymi wyobrażenie o jego prawdopodobnym, pierwotnym wyglądzie.

Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja, podczas której słuchacze zadawali pytania.

 

Radosław Tomaszewski