• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Odkrycie dr. Urbanowskiego - konferencja prasowa - 3.II.2010

3.02.2010 r., o godzinie 12 w Willi West-Ende, mieszczącej się przy pl. Szarych Szeregów, odbyła się oficjalna konferencja prasowa poświęcona odkryciu pierwszych szczątków Homo neanderthalensis na ziemiach polskich. Przy okazji przybliżono przebieg interdyscyplinarnych badań, prowadzonych pod kierownictwem dr. Mikołaja Urbanowskiego z naszego Instytutu, dzięki którym odkrycie było możliwe. Badania te odbywają się regularnie od roku 2007 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w jaskini Stajnia.

Spotkanie rozpoczęła Rzecznik Uniwersytetu Szczecińskiego – Marika Gołda. Jako pierwszy głos zabrał Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, który przywitał głównych bohaterów spotkania: dr. Mikołaja Urbanowskiego i doktorantkę Katarzynę Orzyłowską oraz wszystkich zgromadzonych na sali. Następnie w kilku słowach wyraził uznanie dla sukcesu naukowego zespołu badawczego prowadzonego przez dr. Urbanowskiego, podkreślając istotną rolę Uniwersytetu Szczecińskiego w całym przedsięwzięciu.

Następnie głos został przekazany dr. Mikołajowi Urbanowskiemu, który swoją wypowiedź rozpoczął od złożenia podziękowań całemu zespołowi tworzonemu przez naukowców ze Szczecina i Wrocławia, studentom archeologii z Uniwersytetu Szczecińskiego i innych uczelni (krajowych i zagranicznych) oraz wszystkim pomagającym podczas badań m.in. Fundacji Elementarz. Później przystąpił do prezentacji mającej na celu ogólną charakterystykę badań terenowych prowadzonych w jaskini. Przy okazji kierując wiele ciepłych słów do studentów uczestniczących w dotychczasowych badaniach i podkreślając ich istotną rolę w odkryciu.

Kolejnym etapem prezentacji było przedstawienie rekonstrukcji megafauny plejstoceńskiej (mamutów, nosorożców włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych itp.) oraz klimatu jaki wówczas panował i co najważniejsze - rekonstrukcji człowieka neandertalskiego, stworzonych w oparciu o dotychczasowe znaleziska jego szczątków. Jak podkreślał doktor, powszechny wizerunek Homo neanderthalensis, jako typowego troglodyty, jest dzisiaj dla niego krzywdzący. Był to człowiek myślący i potrafiący planować, o czym mogą świadczyć chociażby znaleziska z jaskini Stajnia.

Na końcu dr Urbanowski pokrótce opowiedział o szeroko komentowanym przez wszystkie media, przełomowym odkryciu szczątków neandertalczyka na ziemiach polskich, w postaci trzech zębów. Przedstawił dotychczasowy stan wiedzy o zasięgu występowania człowieka naeandertalskiego i konieczność weryfikacji starych poglądów. Zasygnalizował również możliwości pozyskania znacznego zasobu wiedzy o kulturze i duchowości naszego „kuzyna”, w toku prowadzenia dalszych badań w jaskini Stajnia.

            Ostatnim etapem spotkania zakończonego przez Rzecznik US, były pytania dziennikarzy dotyczące finansowania badań, dalszych możliwości poznawczych, a także nagród personalnych dla „szczęśliwego znalazcy” zębów. Po oficjalnym zakończeniu konferencji przystąpiono do przeprowadzania indywidualnych wywiadów oraz oglądania artefaktów i ekofaktów pozyskanych w trakcie badań.

 

Grzegorz Szalast

 

fot. R. Tomaszewski

 

fot. Ł. Błądek

fot. Ł. Błądek