• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Objazd naukowy Koła Historii Wojskowości - 17.XII.2009

17 grudnia 2009 r. członkowie Koła Naukowego Historii Wojskowości wyjechali w podróż szlakiem historycznych miast Chojna-Cedynia-Siekierki. Wyjazd został zorganizowany przez studentów III roku historii. Oprócz studentów pojechali również opiekunowie: dr Radosław Skrycki (IHiSM), dr Dariusz Wybranowski (IPiE), mgr Krzysztof Rosiak (IHiSM).

Na początku grupa odwiedziła Chojnę, która była głównym celem wycieczki. Pierwszym zabytkiem przez nas zwiedzanym był Kościół Najświętszej Marii Panny, jeden z największych gotyckich kościołów w Polsce. Trzynawowy, halowy został wzniesiony w latach 1389-1407 z ciosów granitowych, rozbudowany w XV wieku przez Henryka Brunsberga.  Na zewnątrz ozdobiony jest glazurowaną cegłą. Wysoka neogotycka wieża góruje nad miastem ( 102,6 metra).

Sąsiaduje z kościołem piękny ratusz, który jest gotyckim arcydziełem. Obecnie funkcjonuje tu centrum kultury i biblioteka.

Ponieważ wyjazd miał na celu promowanie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, studenci udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Tam też odbyła się prezentacja referatów studentów  III i IV roku historii po słowie wstępnym dr. Radosława Skryckiego. Pierwszą osobą, która wstępowała był Piotr Kazimierski, który opowiadał o pracy Koła Naukowego Historii Wojskowości, jego działalności i osiągnięciach. Następnie Jakub Rutkowski przedstawił referat pt. „Samurau – kraj kwitnącej wiśni”. Kolejne dwa referaty przedstawili Łukasz Cisło oraz Michał Dworczak. Pierwszy zajął się w swoim referacie kulturą i sztuką w okresie Rewolucji Francuskiej a drugi opisywał błędy polityczne Ludwika XVI. Oba wystąpienia były częścią przygotowanej w czerwcu 2009 r. wystawy pt. „Rewolucja Francuska w ikonografii”.

Po prezentacji Instytutu wszyscy udali się do Siekierek, po drodze oglądając cmentarz żołnierzy radzieckich w Chojnie i ruiny gotyckiej kaplicy św. Gertrudy. W Siekierkach zwiedzono cmentarz, który upamiętnia forsowanie Odry przez 1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Stoi tam jako pomnik czołg IS-2.

Następną miejscowością, już w drodze powrotnej była Cedynia. Tam zwiedzano Pomnik Polskiego Zwycięstwa  nad Odrą na Górze Czcibora, zbudowany w 1972 r. z okazji 1000. rocznicy bitwy pod Cedynią.

To była ostatnie miejsce podróży. Powrót do Szczecina odbył się w miłej atmosferze.

 

Łukasz Cisło