• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Seminarium polsko-ukraińskie - 11.XII.2009

11 grudnia 2009 roku, w sali Rady Wydziału naszej uczelni, odbyło się seminarium pt. Polska i Ukraina w Partnerstwie Wschodnim. Obecni byli: dr Włodzimierz Puzyna – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, dr Bazyli Baran – przewodniczący rady miasta Szczecina,  Henryk Kołodziej – konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie, dr Anna Szczepańska (moderator) – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Yurij Bilan –Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Dorota Jedynak - IHiSM oraz prowadzący prof. dr hab. Adam Makowski - Dyrektor IHiSM.
Profesor Adam Makowski rozpoczął spotkanie witając wszystkich przybyłych oraz zwrócił uwagę na spełnianie się, właśnie m.in. poprzez takie seminaria, życzenia studentów o praktyczny wymiar studiowania. Następnie dr Włodzimierz Puzyna, jako współorganizator spotkania, przedstawił znakomitych gości i krótko zrelacjonował projekty, w których miał przyjemność uczestniczyć. Doktor rozpoczął swoją wypowiedź od wyjaśnienia powodów polskiego zaangażowania w Partnerstwo Wschodnie oraz wytłumaczył zasady tej rozwojowej współpracy. Pan Włodzimierz Puzyna nakreślił również pespektywy naszego zaangażowania, które pod względem finansowym powinno wzrosnąć około dwukrotnie.
W dalszej kolejności głos zabrała dr Anna Szczepańska porównując polski i ukraiński okres faktycznej niezależności. Bilans wypadł dla Ukraińców raczej niekorzystnie. Doktor zaznaczyła wyraźnie, że Partnerstwo Wschodnie nie jest strategią rozszerzenia, lecz instrumentem pomocniczym, który w dodatku działa dopiero od niedawna oraz który nie jest niezależny od kryzysu światowego. Została przy tym przedstawiona chronologicznie polska adwokatura. Kolejnym problemem jest również trudna sprawa wiz w aspekcie kontaktów międzyludzkich. Porównano ilość przejść granicznych między Polską i Niemcami oraz między Polską i Ukrainą, w pierwszym przypadku tych przejść jest aż 46, w drugim 8, z czego 7 turystycznych! Na zakończenie swojej wypowiedzi pani doktor stwierdziła, że dochodzi do dwuznacznej sytuacji, gdy Polska z jednej strony uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim, a z drugiej uszczelnia swoje granice.
Następnie tematykę rozwoju stosunków na linii Polska-Ukraina-NATO zaprezentowała słuchaczom pani Dorota Jedynak. W kontekście tym prelegentka zaznaczyła silny głos Rosji, mający nawet wpływ na postawy przyjmowane przez państwa Europy Zachodniej. Wyjaśniła przy tym plan przystąpienia Ukrainy do NATO, a mianowicie MAP (Membership Action Plan). Omówione zostały liczne inicjatywy władz Polski, kraju będącego najwierniejszym adwokatem Ukrainy w jej drodze do NATO, na przykładach działań podejmowanych m.in. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przez prezydentów Kwaśniewskiego, a zwłaszcza Kaczyńskiego, wraz z ministrem spraw zagranicznych Sikorskim. Płynące wnioski z wypowiedzi referującej dawały do zrozumienia, że Polska jest bardziej zaangażowana w owy proces niż sama Ukraina. Na zakończenie pani Dorota Jedynak zaznaczyła, że Ukraina, mimo nieotrzymania MAP-u, zyskała najwięcej z możliwego oraz omówiła przyjętą przez Polskę odpowiednią do obecnej sytuacji politykę małych kroków.
W dalszej kolejności omówione zostały polsko-ukraińskie kontakty na poziomie gmin, które lepiej oceniono niż te na poziomie powiatów czy województw. Za przykład dano euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim. Zaprezentowano także współprace w przypadku pandemii świńskiej grypy.
Następnie głos zabrał dr Bazyli Baran opisując, jak korzystne byłoby partnerstwo miast Szczecina i Dniepropietrowska.
Po tym przemówił konsul Henryk Kołodziej prezentując ilość ukraińskich placówek dyplomatycznych w Polsce. Potępił później Janukowycza za cofnięcie Ukrainy w drodze do UE i NATO. Krótko wspomniał o pomarańczowej rewolucji. Wyraził również nadzieję, że przyszłe wybory na Ukrainie będą wyborami wolnymi.
Później moderator Anna Szczepańska wyraziła nadzieję, że Julia Tymoszenko zostanie prezydentem, a ministrem spraw zagranicznych pan Tereszenko. Przypomniała, że przed rozszerzeniem UE społeczeństwo Bułgarii i Rumunii wyrażały prawie pełne poparcie dla członkowstwa w UE, natomiast Ukraińcy popierający akces swojego państwa do UE są w mniejszości.
Następnie doktor Yurij Bilan z żalem ustosunkował się do tego, że problem ten jest omawiany na forum międzynarodowym tylko w gronie ekspertów, a nie w szerszym społeczeństwie. Przytoczył przykład działania antynatowskiej propagandy oraz opisał słaby rozwój infrastruktury Polski i Ukrainy.
Na koniec zadawano pytania m.in.: o szwedzkie zaangażowanie w Partnerstwie Wschodnim oraz o stosunki gospodarcze z Rosją głównie w aspekcie dostaw gazu i strategii bezpieczeństwa. Seminarium zakończył profesor Adam Makowski serdecznie dziękując gościom za przybycie. Studentom brakowało obecności pana Jacka Piechoty. Także mała sala obniżyła komfort uczestniczenia w seminarium.
Maciej Chrostowski