• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja STN - 70 rocznica kamapnii wrześniowej - 8.XII.2009

Konferencja Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego poświęcona 70-tej rocznicy Kampanii wrześniowej. 08.12.2009 r.


W kameralnym wnętrzu Sali Strumiańskiej znajdującej się w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce konferencja naukowa, której tematem była wojna obronna 1939 r. Spotkanie wpisuje się w nurt ogólnopolskiej dyskusji poświęconej 70-tej rocznicy agresji niemieckiej na Polskę.

Zgromadzonych gości m.in. członków Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, studentów, kombatantów przywitał Prezes STN, a zarazem gospodarz spotkania dyrektor Biblioteki Głównej US prof. dr hab. Radosław Gaziński.

Spotkanie rozpoczęto wręczeniem Medali Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, które są przyznawane uzdolnionym młodym pracownikom naukowym. Nagrody otrzymali dr inż. Katarzyna Michałek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), dr n. med. Joanna Trubicka (Pomorska Akademia Medyczna), dr inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur (ZUT). Warto nadmienić, iż medal STN nadaje od początku swojego istnienia i jest on wyrazem uznania dla młodej kadry naukowej Szczecina.

Pierwszy wykład wygłosił prof. Janusz Faryś. Ddotyczył znaczenia armii w II Rzeczpospolitej. Prelegent wskazał przeobrażenia, jakie dokonały się w polskiej armii w dwudziestoleciu międzywojennym. Profesor scharakteryzował doktrynę obronną kraju, według której Polska nie będzie walczyła sama z Niemcami, ale z Rosją tak.

Profesor Faryś z wojennej perspektywy porównał możliwości sąsiadów pod względem ludnościowo-ekonomiczno-gospodarczym i oczywiście zbrojnym. Choć statystyki nieubłaganie wskazywały zwycięzcę, jak podkreślił profesor nie one zadecydowały o klęsce.

Z niemałym uznaniem Janusz Faryś odniósł się do wyglądu polskiej armii w 1939 r. Przedstawił dokonania w dziedzinie ujednolicenia i doposażenia Wojska Polskiego, przypomniał, iż państwo nie oszczędzało na armii, także przy ogromnej ofiarności społeczeństwa. Przechodząc do analizy kampanii wrześniowej profesor wskazał założenia ataku Niemiec i siły do tego przeznaczone, jak i strukturę i założenia obronne sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Nie zabrakło odniesienia do granic ze względu na długość i warunki naturalne nie do obrony.

Kończąc swe wystąpienie profesor zwrócił uwagę, że 3 września lokalna wojna zamieniła się w wojnę europejską, choć Polskiemu żołnierzowi ta zmiana już nie pomogła, a od 17 września po „bandyckim” napadzie ZSRR pozostała nam walka o honor. Wykład zakończyło wykazanie strat w ludziach i sprzęcie, porównują je z późniejszymi o wiele dla Niemców mniejszymi stratami na zachodzie Europy.

Po dyskusji nastąpiła przerwa, po której kolejny prelegent dr hab. Henryk Walczak zaprezentował sytuację międzynarodową Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej. Profesor nie ograniczył się do przedstawienia okoliczności, z jakimi musiała borykać się Polska dyplomacja w 1939 r., lecz syntetycznie uchwycił dzieje stosunków międzynarodowych poczynając od założeń „ładu wersalskiego” po pakt Ribbentrop-Mołotow włącznie. Przechodząc do problematyki polskiej dyplomacji w 20-leciu międzywojennym wiele uwagi poświęcił Henryk Walczak płk. Józefowi Beckowi, sternikowi polskiej polityki zagranicznej lat 30-tych.

Profesor przybliżył także dwustronne stosunki między Polską a III Rzeszą czy ZSRR a III Rzeszą, jakże znamienne dla późniejszych losów Polski i Europy. Ostatnią część wykładu H. Walczak poświęcił na przeanalizowanie „gorących” miesięcy poprzedzających wybuch wojny, nie zabrakło ocen podejmowanych przez polską dyplomacje działań mających wzmocnić pozycję Polski w stosunkach z III Rzeszą, jak choćby szukanie wsparcia w sojuszu polsko-brytyjskim.

W konkluzji profesor docenił wysiłki polskiej dyplomacji, która jednak nie mogła zapobiec wojnie, jednak sojusz z aliantami postawił nas w szeregu ze zwycięzcami.

Spotkanie zakończyły krótkie wspomnienia prof. Władysława Górskiego weterana walk pod Tobrukiem i Monte Casino.

Podsumowując trzeba przyznać, że kameralne spotkanie było dogodnym miejscem do dyskusji nad trudnym fragmentem polskiej historii. Niewątpliwym walorem obu wystąpień była prezentacja multimedialna, która była dobrym uzupełnieniem wykładu. Mankamentem spotkania, nie z winy organizatorów był fakt, iż obaj profesorowie ze względu na pilne wyjazdy nie mogli w pełni uszczęśliwić chcących wziąć udział w dyskusji gości.

 

Jarosław Bojar