• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Przezentacja Zakładu Studiów Niemcoznawczych - 3.XII.2009

 

 

3 grudnia 2009 roku, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, w ramach prezentacji badań pracowników naszego instytutu, odbył się wykład dr. Tomasza Ślepowrońskiego Wojna obronna Polski w 1939 r. w świetle historiografii Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Po przywitaniu zgromadzonych prof. Adam Makowski wręczył Profesorowi Włodzimierzowi Stępińskiemu przyznawaną przez Rektora Nagrodę Specjalną Pierwszego Stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Profesor z dumą i radością przyjął nagrodę, a następnie opowiedział o swoim niedawnym wykładzie w Instytucie Zachodnim na temat narodu niemieckiego. Profesor zapowiedział prace habilitacyjne oraz i inne prace badawcze. Przyznał, że zauważa się w Niemczech dużą nieznajomość tematu wydarzeń z 1939 roku. Następnie Profesor przekazał głos dr. Tomaszowi Ślepowrońskiemu.

Doktor rozpoczął od określenia swoich badań, których założeniem było wyjaśnienie jak elity NRD wyrażały się o wojnie 1939 roku. Prowadzący wspomniał przy tym o kwerendzie materiałów w Niemczech. Wyjaśnił, że zadanie przedstawienia początku wojny dla wschodnioniemieckich naukowców z pierwszych lat istnienia NRD było trudne. Badacze ci musieli ustosunkować się do roli ZSRR w tym czasie, a także do państw ideowo obcych, jak kapitalistyczna Anglia i Francja. Doktor skupił się na latach 1945 – 1970. Wyjaśnił, że był to etap powstawania historiografii NRD, która pozostawała w zależności od tej samej nauki w ZSRR. W dalszej kolejności omówił jak rozwijała się historiografia w NRD, dzieląc ten czas na poszczególne etapy. Omówił ówczesną literaturę, a także okresy, na których skupiali się enerdowscy naukowcy. Zaznaczył towarzyszące ich badaniom mechanizmy kontrolne oraz impulsy partyjne. Doktor zwrócił uwagę na istotny fakt, że wschodnioniemieckie prace określały najazd niemiecki na Polskę za początek wojny. Wyjaśnił również jak uzasadniano powody tego ataku oraz przytoczył analizowaną literaturę, w której wschodnioniemieccy badacze interpretowali przedwojenne stosunki międzynarodowe, jak i wydarzenia po rozpoczęciu wojny. W literaturze tej wyjaśniano w tym kontekście m.in. rolę robotników w agresji hitlerowskich Niemczech, analizowano przy tym „pomoc” ZSRR dla Polski we wrześniu 1939 roku. Zamieszczone w omawianych pracach mapy ograniczały się tylko do terenów do Bugu, dalsze tereny nie były już prezentowane.

Następnie pan doktor omówił także działająca w tej dziedzinie Komisję Historyczną NRD i ZSRR oraz wspomniał o polskich i niemieckich historykach badających ten problem. Scharakteryzowane zostały przy tym prace, powstające do 1970 roku. Charakterystyczne było, że część poświęconą danemu państwu tworzyli często badacze z tego kraju, i tak np. o Bułgarii pisali Bułgarzy, o Polsce Polacy itp.

Pod koniec wykładu zadawano pytania m.in. o: radzieckie przygotowania do wojny z Niemcami, czy powstają encyklopedie zajmujące się tą tematyką, czy istnieją świadectwa Niemców w partyzantce polskiej lub radzieckiej oraz porównywano historiografie RFN z tą w NRD.

Na zakończenie prof. Adam Makowski podziękował za poprowadzony wykład oraz wyraził nadzieję na dalszy rozwój badań w tej dziedzinie.

Maciej Chrostowski