• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja ksiązki dr. hab. H. Walczaka - 3.XII.2009

Prezentacja książki dr. hab. Henryka Walczaka

 

3 XII w IHiSM została zaprezentowana książka, będąca jednocześnie rozprawą habilitacyjną dr. hab. Henryka Walczaka, pt. Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918- 1931. Na początku spotkania autor wspomniał o osobach, które doprowadziły do wykrystalizowania się jego zainteresowań, czyli prof. prof. Marka Baumgarta i Janusza Farysia. Od tego czasu głównym nurtem pracy badawczej prelegenta stała się dyplomacja, przede wszystkim Europy Środkowej w okresie międzywojennym (praca doktorska Stanowisko głównych polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w latach 1918- 1925) oraz biografistyka (współautor m.in. publikacji Ministrowie Polski Niepodległej). Fascynacja tematem stosunków polsko – rumuńskich pojawiła się u prelegenta „od końca lat 90-tych”. Była to ważna chwila w życiu naukowym badacza, gdyż zadecydowała o jego pracy na kilka kolejnych lat. Droga ta łatwa nie była... Sam fakt poszukiwań i kwerend w głównych archiwach w kraju: Archiwum Akt Nowych, Centralne Archiwum Wojskowe, za granicą: Instytut Polski im. generała Sikorskiego w Londynie, Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Rumuńskie: Archiwum Wojskowe i Centralne Narodowe Archiwum Historyczne napawa optymizmem i dumą pracowników, a przede wszystkim studentów IHiSM, iż tak solidna podstawa źródłowa doprowadziła do napisania bardzo dobrze ocenianej w świecie naukowym pracy. Autor wspominając o kwestiach merytorycznych zawartych w pracy przedstawił i uzasadnił cezury czasowe oraz cele, jakie nim kierowały podczas jej pisania. Były to: kształtowanie, funkcjonowanie i rola sojuszu polsko – rumuńskiego w sferze politycznej, militarnej, gospodarczej i publicznej na tle europejskim.

            Jak już wspomniałem praca habilitacyjna dr. hab. Henryka Walczaka została wysoce doceniona przez historyków (a w tym recenzentów pracy prof. prof. Dubickiego i Sierpowskiego), ale nie tylko. Szczególną uwagę zwraca fakt zakwalifikowania pracy do konkursu organizowanego przez Radio i Telewizję Polską oraz Instytut Pamięci Narodowej „Książka historyczna roku”. Sojusz z Rumunią... został nominowany do pierwszej dziesiątki w kategorii „najlepsza książka naukowa” (druga kategoria dotyczyła prac o charakterze popularnonaukowym). W imieniu wszystkich studentów gratuluję sukcesu licząc zarazem na dalsze szybkie i owocne wyniki badań.

 

Piotr Kaźmierski