• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

I spotkanie Rady Studentów IHiSM-26.XI.2009

26 listopada 2009 roku, w Sali Rady Instytutu odbyło się pierwsze spotkanie Rady Studentów Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie prowadzili: zastępca dyrektora IHiSM dr Tomasz Ślepowroński oraz dr Małgorzata Cieśluk. Była obecna większość zaproszonych starostów i prezesów kół naukowych.

Spotkanie otworzył dr Ślepowroński witając przybyłych i wyrażając zadowolenie z obecności większości starostów wszelkich roczników i trybów studiów oraz prezesów kół. Podkreślił jak ważne jest istnienie takiej instytucji jak Rada Studentów, z najprostszego względu, że uniwersytet to nie jest już szkoła, lecz uczelnia – w tej sytuacji istnieje (a przynajmniej istnieć powinna) współpraca pracowników ze studentami, a głos przedstawicieli społeczności studenckiej musi się liczyć. Wicedyrektor zaoferował swoją pomoc oraz zarekomendował innych pracowników naszej uczelni w razie podejmowania działań ze strony Rady. Następnie przekazał głos dla Pani dr Małgorzaty Cieśluk. Wyjaśniła ona swoją obecność, przedstawiła swoje dotychczasowe doświadczenia z kontaktów z radami studenckimi oraz przystąpiła do omawiania ze studentami potrzeby istnienia Rady Studentów na naszym Instytucie. Większość zgodnie stwierdziła, że Rada bardzo by się przydała, wyrażono jednak obawy o zasadność działalności Rady w przypadku braku współpracy ze strony kadry, lecz czy ten problem w ogóle zaistnieje – czas pokaże.

W dalszej części przedyskutowano kolejne artykuły statutu. W pierwszej kolejności omówiono zwięźle postanowienia ogólne. Przyjęcie ostatecznie ustalonej nazwy rozpatrzone będzie na przyszłych spotkaniach – nazwa Rada Studentów IHiSM US jest bowiem tymczasowa. Następnie przedyskutowano cele i przedmiot działalności Rady, zastanawiano się nad wysokością kworum. Skupiono się na organizacji Dni IHiSM, Dnia Humanistycznego, Absolutorium oraz Balu Absolutoryjnego. Następnie debatowano nad regułami członkostwa, a przy tym ustalono najważniejszą zasadę, że każdy może uczestniczyć w spotkaniach Rady, a także w przeznaczonym do tego momencie wyrazić swoje zdanie lub podzielić się problemem. W dalszej części rozpatrzono status opiekuna samorządu – ten punkt wymagający głębszych ustaleń będzie omawiany jeszcze na dalszych posiedzeniach. Na koniec debatowano nad terminem spotkań Rady.

Na zakończenie ustalono następny termin spotkania na 17 grudnia 2009 roku. Prowadząca zakończyła spotkanie zbierając adresy email od uczestników. Pani Doktor podała również email kontaktowy oraz wyznaczyła termin na 10 grudnia w celu nadsyłania najważniejszych kwestii do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu.

Maciej Chrostowski