• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wizyta ambasadora Francji-24.XI.2009

24 listopada 2009 roku, w Sali Senackiej Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się, w ramach budowy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego, spotkanie z Ambasadorem Republiki Francuskiej François Barry Delongchampsem. Zaproszeni byli również Konsul Honorowy Republiki Francuskiej dr Włodzimierz Puzyna, attache Alliance Francaise oraz komisarz ds. kształcenia. Witającym był Rektor Profesor Waldemar Tarczyński. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy i studenci IHiSM.

Spotkanie otworzył Rektor Tarczyński witając gości oraz przedstawiając Ambasadora oraz pozostałych zaproszonych. Następnie głos zabrał sam pan Delongchamps, rozpoczynając swój odczyt na temat polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Na początku omówił pokrótce ogólną sytuację polityczną partnerstwa za prezydentury Sarkozy’ego. Wspomniał przy tym o niedawnym spotkaniu Prezydenta z Premierem Tuskiem. Następnie określił inne aspekty kooperacji obu państw w różnych dziedzinach: technologicznej, ekonomicznej, rolniczej, prawnej, policyjnej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Ambasador skupił się głównie na ostatnim okresie, zaznaczył przy tym ciągle rozwijającą się współpracę uniwersytecką. Następnie przywołał zeszłoroczne spotkanie prezydentów obu państw, w tym kontekście zarysował obraz współpracy w dziedzinie energetycznej, bezpieczeństwa, współdziałania miast oraz w dziedzinie migracji. Podkreślił towarzyszącą temu zyskowność dla obu stron oraz że kooperacje te podlegają ciągłym modyfikacjom.

W dalszej części Ambasador pokrótce sformułował partnerstwo polsko-francuskie w ujęciu unijnym. Następnie pozytywnie scharakteryzował działanie w pewnych dziedzinach kultury wspólnych dla obu krajów. Po tym nawiązał do przypadającej na ten rok ważnej dla Polaków rocznicy wydarzeń z 1989 roku. Wspomniał również o wydarzeniach wcześniejszych w kontekście aktywności de Gaulle’a. Zeszłe stulecie określił jako niezmiernie istotne w aspekcie bezpieczeństwa i wolności Polski. Następnie wspomniał o współczesnych problemach naszego kraju dotyczących przepływu i dywersyfikacji źródeł ropy i gazu.

W dalszej kolejności omówił uniwersyteckie badania w naszym kraju w kontekście zmieniających się władz politycznych. Następnie nawiązał do polsko-francuskich organizacji społecznych. Wspomniał o kooperacji sanitarnej i miast. Po tym omówił sprawy patronatów muzealnych we współpracy z polskim Instytutem Pamięci Narodowej.

Ostatnią część spotkania poświęcono na zadawanie pytań Ambasadorowi. Pytano o: obowiązki w aspekcie rolnictwa państw Europy wobec biedniejszych terenów Afryki – głównie tych leżących najbliżej naszego kontynentu, partnerstwo z polskimi wschodnimi postkomunistycznymi sąsiadami, inwestycje i komercjalizację na terenie naszego województwa, zwiększenie zaangażowania partnerów francuskich w dziedzinie kultury na terenie województwa, drogę i kierunek UE w dalszej integracji państw. Cała dyskusja odbyła się w języku francuskim w asyście tłumacza, jednak ilość słuchawek nie była wystarczająca dla wszystkich. Organizatorzy mogli się również postarać o większą liczbę miejsc siedzących.

Spotkanie zakończył Pan Rektor, mówiąc, że nieważne, jak rozwiną się stosunki polityczne Polski i Francji, „przyjaźń polsko-francuska istniała, istnieje i istnieć będzie”. Po tym zaprosił gości i wszystkich słuchaczy do drugiej części sali do poczęstunku oraz do symbolicznego toastu na cześć przybyłego znakomitego gościa.

Maciej Chrostowski