• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Prezentacja książki prof. A. Furiera - 18.XI.2009

18 listopada 2009 roku, w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się prezentacja książki profesora Andrzeja Furiera pod tytułem: Polacy w Gruzji. Spotkanie poprowadziła Pani Urszula Ganakowska. Najliczniejszą grupę wśród przybyłych stanowili pracownicy oraz studenci naszego uniwersytetu.

Spotkanie rozpoczęło się od skosztowania lampki czerwonego wina. Pani Urszula Ganakowska serdecznie powitała zebranych, po czym przedstawiła Autora. Następnie głos zabrał profesor Furier. Przystąpił do zaprezentowania w jaki sposób powstała książka. W pierwszej kolejności wyjaśnił słuchaczom swoje zainteresowania badawcze regionem Kaukazu. Przybliżył swoje pierwsze zetknięcie z literaturą zajmującą się m.in. dziejami Gruzji, odnosząc się przy okazji do obecnych studentów, aby ci zajmowali się jak najczęściej tym, co ich rzeczywiście interesuje, bo tylko w ten sposób będą odpowiednio rozwijać swoje prawdziwe zainteresowania danym problemem. Następnie streścił jak rozwijały się badania nad ludnością polską na terenie Kaukazu, omawiając pokrótce nielicznych w tej problematyce rodzimych naukowców i ich prace. Pan profesor wspomniał przy tym o trudnościach w znalezieniu recenzenta swojej książki. Po tym dokładnie zobrazował słuchaczom proces powstawania tytułu, opisując kilkuletnią kwerendę materiałów na terenie Gruzji i nie tylko.

Dalszą część spotkania wypełniła prezentacja slajdów opatrzona komentarzem profesora. Z pewnością nawet niezorientowani w tematyce mogli od razu uchwycić istotę problemu, ponieważ profesor rozpoczął od geografii Kaukazu oraz opisania początków państwa i narodu gruzińskiego, przedstawiając czytelne mapy. Przechodząc do kolejnych etapów historii Gruzji, Autor dotarł do kwestii napływu Polaków do tego kraju, pokazując również zdjęcia, których nie znajdziemy w książce. Część fotografii opatrzona została relacjami i przemyśleniami Autora z pobytu w konkretnym miejscu. Poprosił przy okazji o komentarz dr. Grzegorza Skrukwę. Ten opisał pierwszą banderę marynarki II Rzeczpospolitej. Profesor prezentował różne aspekty życia Polaków w Gruzji, społeczne, polityczne i wiele innych. Prawie każde z zagadnień obrazowało po kilka slajdów. Omówionych zostało również wiele ciekawych zakątków Gruzji. Profesor zakończył przestrogą, że przedstawiony kraj, choć gościnny i atrakcyjny turystycznie, jest również miejscem niebezpiecznym.

Po zakończeniu prezentacji przystąpiono do dyskusji. Autorowi zadawano różne pytania: czy badacze spoza Polski zajmują się dziejami Polaków w Gruzji (Maciej Chrostowski, student), czy ekspansja perska na Kaukazie w średniowieczu była równoznaczna z ekspansją islamu, czy konflikty na Kaukazie miały charakter religijny, czy konflikt abchasko-gruziński ma podłoże religijne (dr Dariusz Wybranowski).

W ostatniej części profesor Furier dokonał podsumowania prezentacji oraz zakończył spotkanie żegnając słuchaczy, wyrażając przy tym swoje zadowolenie z zainteresowania przybyłych tą problematyką oraz wyrażając nadzieję na dalszy rozwój badań w tym regionie.

Spotkanie było interesujące, mogłoby przyciągać większą liczbę studentów z powodu niepowtarzalności tematyki. Jedyny drobny szczegół, który wydawał się niejasny podczas prezentacji, to fakt, że tylko niektóre jej aspekty, z wszystkich będących oczywiście opisanych w książce, były skomentowane jako znajdujące się w pracy. Wszelkie wątpliwości od razu rozwiewa nawet najkrótszy wgląd w spis treści, co ułatwia nam nasza Biblioteka Główna, w której zbiorach znajdują się 4 egzemplarze publikacji, z czego 2 z możliwością wypożyczenia.

 

Maciej Chrostowski