• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Spotkanie z Konsulem Generalnym RFN - 17.X.2009

 17 listopada 2009 roku, w Sali Rady Wydziału Humanistycznego profesor Włodzimierz Stępiński poprowadził panel dyskusyjny pod tytułem: Czy 20 lat po upadku muru berlińskiego istnieje mur między Niemcami a Polakami?

Uczestnikami spotkania byli:

- Konsul Generalny RFN w Gdańsku Joachim Bleicker,

- Konsul honorowy RFN w Szczecinie dr Bartłomiej Sochański,

- Prorektor US prof. Edward Włodarczyk.

            Profesor Adam Makowski przywitał gości, przybliżając pokrótce sylwetkę każdego z nich. Następnie przekazał prowadzenie panelu prof. Włodzimierzowi Stępińskiemu. Profesor rozpoczął dyskusję od zadania pytań w kierunku uczestników: czy istnieją „mury” mentalne między Polakami a Niemcami; czy są to „mury” mentalne czy inne bariery; czy owe „mury” mogą wynikać z przewagi cywilizacyjno-kulturowej Niemiec?

            Jako pierwszy głos zabrał Joachim Bleicker, skupiając się na tym, w jaki sposób Polak postrzega Niemca. Stwierdził, iż w dzisiejszych czasach raczej nie zdarzają się uprzedzenia typowo historyczne. Wynika to z tego, że pokolenie Polaków, które dziś buduje lub tworzy na nowo relacje z Niemcami, nie było bezpośrednio związane z wydarzeniami II wojny światowej. Poza tym nasz zachodni sąsiad jest jednym z największych inwestorów na polskim rynku, ale też mnóstwo Polaków żyje i pracuje w Niemczech. Joachim Bleicker poruszył również problem zamkniętych granic niemieckiego rynku pracy zaznaczając, że ograniczenie to dotyczy wszystkich nowych członków Unii Europejskiej, a nie jest wymierzone tylko w Polaków.

            Z kolei dr Bartłomiej Sochański stwierdził, że „w porównaniu do innych murów  [mur między Polską a Niemcami] jest najmniejszy” egzemplifikując to sytuacją między Meksykiem a USA. Rozgraniczenie między Polską a Niemcami jest tylko mentalne. Polacy nie doceniają tego, że Niemcy są jednym z najbliższych partnerów do szeroko rozumianej współpracy. Doszedł do wniosku, iż Polacy boją się Niemców, a Niemcy Polaków nie rozumieją. Mówił również o braku „chemii” i braku obdarzania sympatią a priori.

            Prof. Edward Włodarczyk wtrącił do dyskusji, że niestety mur mentalny, istnieje nadal i jest wynikiem wyczerpania się prostych źródeł współpracy polsko-niemieckiej. Jest on także wyrazem szerokiego niezrozumienia. Polacy i Niemcy są jak dwa społeczeństwa żyjące obok siebie.

Temat dyskusji, dziś niezwykle świeży ze względu na tegoroczne obchodzenie dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego (9/10 listopada 1989), zgromadził liczne grono zainteresowanych. Jednak, gdy nadszedł czas na zadawanie pytań przez studentów na sali zapanowała cisza. Tylko jeden student (nota bene historii) odważył się zadać pytanie. Sytuację (jak zwykle) uratowali pracownicy IHiSM. Często zdarza nam się krytykować naszą Alma Mater, może czas zacząć od siebie, drodzy studenci?

 

Żaneta Flisak

***                   

 

Drugim elementem spotkania w Sali Rady Wydziału Humanistycznego był wykład Konsula Generalnego RFN w Gdańsku Joachima Bleickera pod tytułem „Współczesne stosunki polsko-niemieckie szansą kariery polskich studentów”.  Prowadzącym spotkanie był dr Tomasz Ślepowroński, który rozpoczął od krótkiego wprowadzenia, pytając, jaki jest obecny stan stosunków polsko-niemieckich oraz w jaki sposób może on wpływać na możliwości rozwoju polskich studentów. Ocenił również wydarzenia roku 1989, porównując je do stosunków polsko – niemieckich w momencie odzyskania niepodległości przez RP w 1918 i 1945 roku.

Konsul Joachim Bleicker rozpoczął swój wykład od dokonania analizy współczesnych relacji polsko-niemieckich. Podkreślił znaczenie dla Niemców obchodów rocznic wydarzeń z roku 1939 i 1989. W tym kontekście zaznaczył towarzyszące temu pozytywne gesty płynące ze strony władz obu państw. Przypomniał o wystawach w niemieckich muzeach poświęconych przeszłości Polaków. Po zaakcentowaniu daleko rozwiniętych stosunków kulturalnych Polski i Niemiec w zintegrowanej Europie, Pan Konsul zwrócił również uwagę na pozytywne aspekty współpracy politycznej m.in. na przykładzie rozmów ministrów spraw zagranicznych obu państw w Kijowie, w czerwcu bieżącego roku. Kreśląc stosunki gospodarcze na linii Warszawa – Berlin, podkreślił wspólne zdanie władz RP i RFN, dotyczące potrzeby ciągłego rozwijania stosunków gospodarczych w Unii Europejskiej, zaznaczył jednak różnice zdań wokół Gazociągu Północnego dzielące polityków  oby państw.

Dalsza część wykładu została poświęcona kontaktom naukowym. Pan Joachim Bleicker uwidocznił na podstawie konkretnych liczb wysoki rozwój partnerstwa szkół wyższych (około 900 umów międzyuniwersyteckich), wyjazdów studentów (Erasmus), programy stypendialne (DAAD, Fundacja Humboldta) oraz podkreślił znaczenie zintegrowanych studiów kończących się otrzymaniem podwójnego dyplomu. Wymienił również najważniejsze obustronne instytucje, zajmujące się kształceniem studentów i wpieraniem badaczy (DFG, Europejski Uniwersytet Spotkań), zaznaczając ich możliwości i osiągnięcia. Wskazał również ostatnie zmiany w tej dziedzinie jakie zaszły w Niemczech – umowa o polsko-niemieckiej fundacji naukowej, uznawanie określonych egzaminów językowych. Nie pominął również aspektu współpracy przygranicznej, przykładowo w dziedzinie transportu i służb ratunkowych.

Następnie autor wykładu omówił sprawy dzielące oba kraje: różnice poszczególnych interesów, a także m.in. odbiór w obu społeczeństwach Związku Wypędzonych, oceniając ze nie powinien on negatywnie wpływać na wzajemne stosunki. Zakończył tę kwestię pozytywnie zauważalną przez Polskę i Niemcy potrzebą dialogu w przypadku różnic zdań. W ten kontekst wpisał również współpracę naukową obu państw z Rosją. Na zakończenie autor wskazał podręczniki szkolne jako ważny czynnik wzajemnego poznawania.

Po tym przystąpiono do dyskusji. Słuchacze zadawali wiele pytań dotyczących różnych dziedzin: oś Berlin-Paryż (Jakub Ciechanowski, doktorant historii), odbudowa mocarstwowości RFN (Wojciech Wichert, doktorant historii), międzynarodowy podręcznik szkolny (Maciej Chrostowski, student stosunków międzynarodowych), zaludnianie niemieckich terenów przygranicznych (dr Przemysław Jackowski). Profesor Włodzimierz Stępiński wyraził zaniepokojenie sytuacją w niemieckich atlasach historycznych w kontekście wojny siedmioletniej i rozbiorów Polski.

Całą dyskusję podsumował i zakończył prof. Adam Makowski dziękując Konsulowi za wizytę w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US, wyrażając nadzieję ze żywy odbiór tez wygłaszanych przez znakomitego gościa, zachęci go do ponownego odwiedzenia naszego uniwersytetu.

 

            Maciej Chrostowski