• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wystawa "Rewolucja Francuska w ikonografii"

 9 czerwca 2009r. w Czytelni Humanistycznej miało miejsce wyjątkowe spotkanie z udziałem dr. Radosława Skryckiego i naszych kolegów. Pretekstem do niego się była donacja na rzecz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 23 prac miedziorytniczych autorstwa Pierre’a Gabriela Berthaulta i Jeana-Louisa Prieura, wydanych w 1802 r. w Paryżu, a dotyczących Rewolucji Francuskiej 1789 roku. Przy okazji rozdano katalog wystawy, w którym znajdują się reprodukcje rycin wraz z krótkimi komentarzami oraz cztery eseje studentów Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Wystawę otworzył dr R. Skrycki, który wskazał na wagę wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wspominając o tym, że zapomina się już o jej dorobku i o wadze, którą odegrała.

Następnie studenci z drugiego roku historii, skupieni w grupie nieformalnej P.G.I., przedstawili w skrócie swoje eseje. Byli to kolejno:

-               E. Starzak, Voltaire – duchowy ojciec Rewolucji.

-               M. Dworczyk, Błędy polityczne Ludwika XVI.

-               K. Warzecha, Kobiety Rewolucji.

-               Ł. Cisło, Kultura i sztuka w okresie rewolucji.

 

Po ich wygłoszeniu podziękowali dr R. Skryckiemu za pomoc przy organizacji wystawy, a uczestnicy mogli samodzielnie obejrzeć ryciny, będące przedmiotem wystawy.

Cieszy to, że wystawa powstała niespodziewanie i z zaskoczenia, co nie wpłynęło na jej organizację. Można jednak żałować, że omawiano jedynie pozytywne strony Rewolucji zapominając o ofiarach i wyrzeczeniach, jakie ze sobą niosła. W tym aspekcie było widać wyraźną dwubiegunowość wystawy, gdyż miedzioryty oprócz święta Wielkiej Rewolucji ukazywały również jej ciemną stronę. Nie przełożyło się to jednak na problematykę poruszaną przez studentów.

 

Krzysztof Rudzki (KN Archiwistów)

 

fot. A. Makowski