• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim - 19.VI.2009

Spotkanie z premierem Tadeuszem Mazowieckim.

 

19 czerwca b.r. w Sali Rady Wydziału Humanistycznego spotkał się ze studentami pierwszy niekomunistyczny premier w dziejach powojennej Polski Tadeusz Mazowiecki.

Gościa przywitał prof. Adam Makowski oraz prof. Edward Włodarczyk. Współorganizatorami spotkania było Europejskie Forum Obywatelskie oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.

Premier Mazowiecki swoją wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, że na rok 89’ rzutują trzy wydarzenia: obrady Okrągłego Stołu, wybory 4 czerwca oraz powołanie jego rządu. Tadeusz Mazowiecki przy tej okazji zachęcił do lektury książek autorstwa Pauliny Codogni pt. Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, oraz Rewolucji Okrągłego Stołu Jana Skórzyńskiego. Publikacje te dają dobry obraz wydarzeń, które dziś uważamy za przełomowe. Zaznaczył, że w niedługim czasie powinna ukazać się także jego książka.

Dyskusja skupiła się na kilku wątkach. Pierwszy z nich to okoliczności utworzenia gabinetu Tadeusza Mazowieckiego. Koncepcję powołania rządu nakreślić można w dwóch nurtach. Mianowicie w ustaleniach Okrągłego Stołu jak i w opublikowanym artykule Adama Michnika Wasz prezydent nasz premier. Prelegent w swoich refleksjach przypominał kuluarowe rozgrywki zmierzające do utworzenia gabinetu. Podkreślił, że powołanie go na premiera wiązało się z odrzuceniem systemu Partia rządzi, rząd kieruje. Na premiera został desygnowany 21 sierpnia 1989 r.

 Kolejnym wątkiem w dyskusji była wizja przekierowania polskiej polityki i gospodarki na tory nowej rzeczywistości. Natłok problemów gospodarczych (inflacja), politycznych (zmiany ustrojowe, polityka grubej kreski) oraz radzenie sobie z nimi zdominowały tą cześć dyskusji. Premier przypominał o licznych problemach wewnętrznych jak chociażby buntach w więzieniach na terenie całego kraju czy problemach zewnętrznych, gdyż Polska wciąż była członkiem Układu Warszawskiego jak i RWPG.

Ostatnim etapem dyskusji była obecna kondycja polskiej polityki, a także jej miejsce i rola w Unii Europejskiej. Premier poruszył kwestie stosunków globalnych, w których jak zaznaczył, tylko UE może być partnerem dla Polski. Podkreślił, iż najwyższy czas myśleć kategoriami wspólnotowymi a nie tylko krajowymi. Dyskusje zakończyły pytania z sali.

Podsumowując należy zaznaczyć, że spotkanie z premierem Mazowieckim było związane z cyklem dyskusji, spotkań i debat z politykami i działaczami opozycji, a także publicystami pt: 1989-Narodziny Wolności współorganizowanymi przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

 

Monika Ogiewa