• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Różne oblicza Sudanu - 12 V 2009

Dnia 12 maja 2009 roku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się sesja naukowa pt. Różne Oblicza Sudanu. Organizatorką spotkania była studentka V roku stosunków międzynarodowych Anna Maria Bytyń, uczestniczka Ekspedycji Naukowej Dolina Nilu 2009. W trakcie sesji zaprezentowane zostały badania przeprowadzone w Sudanie przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny – zaprezentowano badania studentów archeologii, etnologii oraz stosunków międzynarodowych.

Dolina Nilu, a dokładnie rejon IV katarakty stanowił teren badań przyszłych archeologów oraz etnologów – jest to bowiem obszar, który w niedalekiej przyszłości zostanie zalany przez wody, wybudowanej niedawno tamy Hamdab. Zakłada się, ze wybudowana tam hydroelektrownia dostarczy Sudanowi spory procent całości zużywanej w tym kraju energii elektrycznej. Jednak zbiornik retencyjny tamy zalał sporą część obszaru, na którym znajdują się zabytki archeologiczne Sudanu, uzupełniające jego historię od okresu kamienia po okres islamu. Teren ten jest także obszarem zamieszkałym od pokoleń przez plemię Manasir, które stanęło w obliczu przymusowego wysiedlenia, dekulturyzacji, a nawet depopulacji . Dlatego zarówno ratowanie zabytków Dolnej Nubii przez archeologów oraz badania etnologów nad kulturą plemienia Manasir, które zamieszkuje zalewane tereny jest tak istotne. Prace etnologów wpisują się wręcz w założenia antropologii naglącej (rescue anthropology), będąc ostatecznie bogatym źródłem studiów z zakresu etnologii Sudanu Północnego. Cały Sudan – w kontekście zachodzących zmian – stanowi właściwie teren intensywnych badań naukowych. Problem uchodźców wewnętrznych został poruszony w ostatniej części sesji przez studentkę stosunków międzynarodowych Annę Marię Bytyń.

Image

Pierwszą część sesji stanowiły wystąpienia studentek archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego – Ewy Skowrońskiej oraz Katarzyny Krawczyk. Przebywały one w Sudanie przez okres trzech miesięcy na przełomie 2008 i 2009 roku. Prezentacja pt. Archeologiczna Misja Ratownicza na IV katarakcie 2008 – 2009 opisywała badania archeologiczne, ratowanie zabytków Dolnej Nubii. Studentki pracowały w zespole kierowanym przez dra Bogdana Żurawskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejna godzina – sesja etnologiczna to wystąpienia studentek etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katarzyny Meissner, Dominiki Piasecznej oraz Magdaleny Chułek, uczestniczek Ekspedycji Naukowej Dolina Nilu 2009. Katarzyna Meissner przedstawiła referat mgr Piotra Malińskiego, kierownika ekspedycji (nieobecny ze względu na pobyt w Egipcie), traktujący o dokonaniach sudańskiej sekcji Studenckiego Koła Naukowego im. B. Piłsudskiego działającego w Instytucje Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Kolejny referat przedstawiła także Katarzyna Meissner – była to prezentacja badań przeprowadzonych w wiosce Dżamamija, w której żyje plemię Manasir. Tematem prezentacji Pokaż mi swoją szkołę a powiem Ci kim będziesz. Zasady funkcjonowania i organizacji systemu edukacji formalnej na przykładzie wiejskiej szkoły podstawowej w Dżamamija był system edukacyjny panujący w tamtejszej szkole. Studentki Dominika Piaseczna oraz Magdalena Chułek przeprowadziły swoje badania nie tylko na terenie Sudanu i okolic IV katarakty Nilu, kontynuowały swoje badania także w Chartumie, stolicy Sudanu oraz w Egipcie. Tematem ich dociekań była kobieta – jej funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, jej samoświadomość, a także kobiecy strój jako element tradycji, sposób na wyrażanie statusu społecznego.  Image

Ostatnia część sesji to prezentacja badań przeprowadzonych przez Annę Marię Bytyń, studentkę stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego na obrzeżach Chartumu, w wiosce Mayo, w której znajdował się obóz dla uchodźców wewnętrznych z Sudanu Południowego. Badania te ze względu na wciąż dynamiczne ruchy migracyjne tej grupy społecznej również nabierają szczególnego znaczenia. Obecnie bowiem większa część uchodźców deklaruje chęć powrotu w ojczyste strony – do Sudanu Południowego. Prezentacja pt Swoi wśród obcych – obozy uchodźców wewnętrznych w Sudanie stanowi pokazuje wyniki miesięcznych badań uchodźców, którzy z powodu wojny uciekli na północ kraju, gdzie panuje inna religia i obyczaje. Problemy z integracją to tylko niektóre z przeszkód jakie uchodźcy wewnętrzni muszą pokonać, mimo iż nie przekraczają granicy swojego ojczystego kraju.

W czasie spotkania można było spróbować prawdziwej sudańskiej herbaty karkade (sudański hibiskus) oraz zrobić sobie wzór sudańską henną.

 

Anna Maria Bytyń

Stosunki Międzynarodowe