• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Spotkanie z Janiną Paradowską-29.V.2009

W piątek, 29 maja, w sali Rady Wydziału Humanistycznego odbyło się spotkanie studentów z publicystką Janiną Paradowską, znaną chociażby ze stałego pisywania w Polityce, czy prowadzenia programu Puszka Paradowskiej w Superstacji. Na spotkanie z dziennikarką przybyli także postacie współtworzące przemiany polityczno – ustrojowe w Polsce m.in. Edward Radziewicz, opozycjonista, który w 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu oraz Ewaryst Waligórski, członek Solidarności, minister żeglugi i transportu w gabinetach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego.

Słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych profesor Adam Makowski oraz rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie dr Włodzimierz Puzyna. Obaj podkreślali liczne przemiany, jakie zaszły w życiu politycznym po 1989 roku.

Swoje przemyślenia Janina Paradowska rozpoczęła od chwili, gdy sama zaczęła pisać o polityce. Był to czas przemian, czas Okrągłego Stołu, bowiem brała udział w obradach przy tzw. stoliku młodzieżowym. Życie polityczne III RP zdaniem Paradowskiej narodziło się razem z powstaniem tzw. planu Balcerowicza, który wywołał wiele emocji i napięć oraz skłaniał do dyskusji nad reformami ustroju i gospodarki. Dalej pani redaktor przedstawiła kształt polskiej polityki w pierwszej połowie lat 90-tych, kiedy doszło do niespotykanego rozrostu partii politycznych i nieudanych prób reaktywacji partii przedwojennych. Prelegentka w bardzo obrazowy sposób przedstawiała pierwsze lata wolności politycznej, często w swoich wspomnieniach zaglądała w sejmowe kuluary, co powodowało jeszcze większe zaciekawienie wśród słuchaczy.

  Janina Paradowska, jako wnikliwy obserwator życia politycznego, dokonywała charakterystyki polskiej lewicy i prawicy od lat 90-tych aż po dzień dzisiejszy. Podkreśliła ciągle istniejący podział na postkomunistów i postsolidarność. Zwracała uwagę, iż brak na polskiej scenie politycznej ugrupowań centrowych, które łagodziłyby stanowiska skrajne. W rozważaniach nie zapomniano o mediach. Sama stwierdziła, że posiada krytyczny osąd mediów tak publicznych jak i komercyjnych, które często prowadzą jałowe dyskusje nie starając się być przy tym opiniotwórczymi. To powoduje, że w ich przekazie króluje typ politycznego widowiska.

Spotkanie zakończyły pytania z sali, dotyczące różnych aspektów życia politycznego od obyczajowości po politykę zagraniczną.

Podsumowując cieszy fakt dużej frekwencji. Oprócz studentów byli obecni uczniowie ze szkół patronackich. Spotkanie z Janina Paradowską z pewnością było ciekawym doświadczeniem dla osób interesujących się polską polityką po ’89 roku z perspektywy dnia wczorajszego jak i dzisiejszego.

  

Jarosław Bojar