"Młodzi - młodym" - 70. rocznica powstania w warszawskim getcie

  • Drukuj

Młodzi młodym czyli studenci w szkołach

70. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

 

Już po raz kolejny Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US  przeprowadził akcję edukacyjną „Młodzi młodym czyli studenci w szkołach”.

W piątek, 19 kwietnia, w 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, w wybranych szkołach odbyły się szczególne lekcje – „Powstanie w getcie warszawskim” – scenariusz zajęć opracowali uczestnicy projektu czyli studenci IHiSM US pod kierunkiem koordynatora akcji, Katarzyny Rembackiej (IPN). Podczas spotkania z uczniami prowadzący wykorzystali różnorodne źródła historyczne i zastosowali metody aktywizujące. W sumie przeprowadzono ponad 30 lekcji, w których uczestniczyło ponad 700 uczniów. Podczas lekcji młodzież otrzymała żółte żonkile – symbol pamięci o powstaniu w warszawskim getcie. Akcję tę rozpropagowały Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

W projekcie edukacyjnym udział wzięły następujące szczecińskie szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogóolnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, XIV Liceum Ogólnokształcące, XVIII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego.

Zajęcia odbyły się również w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim, I Liceum Ogólnokształcącym w Kołobrzegu, II Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie oraz w Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach.

Inicjatorem projektu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie zaś partnerem Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

 

W projekcie wzięli udział studenci i doktoranci:

- Łukasz Kubiak

- Miranda Szymaszek

- Bartosz Sitarz

- Kamil Kaniuka

- Anna Lizak

- Piotr Siemiński

- Anna Napierała

- Marta Zalewska

- Anna Dreweńska

- Karol Adamaszek

- Konrad Kieć

- Andrzej Cichorski

- Laura Jeziorska

 

Katarzyna Rembacka
Miranda Szymaszek
Marta Zalewska