Prezentacja książki "Tym samym pociągiem..." - 17.01.2013

  • Drukuj

            17 stycznia 2013 roku odbyła się prezentacja książki pod redakcją Katarzyny Marciszewskiej i Pawła Migdalskiego pod tytułem TYM SAMYM POCIĄGIEM… Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego.

            Na początku prezentacji głos zabrał Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych prof. Adam Makowski, który przedstawił problematykę pracy oraz zachęcał młodych adeptów piszących prace licencjackie i magisterskie, do włożenia dużej pracy podczas pisania prac dyplomowych.

            Następnym elementem prezentacji było przedstawienie działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita z Chojny (wydawcy książki), którą przedstawił prezes stowarzyszenia P. Migdalski. Poprzez prezentację dowiedzieliśmy się o szerokim zakresie działalności Stowarzyszenia, które zajmuje się popularyzacją oraz ochroną zabytków z naszego regionu. Została również szczegółowo przedstawiona zawartość książki, będąca tematem spotkania, z wyszczególnieniem prac magisterskich, które zostały napisane pod kierunkiem prof. Jana Piskorskiego, przez (obecnie) absolwentów naszego Instytutu.

            W następnej części spotkania głos zabrała redaktor a zarazem jedna ze współautorek książki, była studentka Stosunków Międzynarodowych, która przedstawiła problemy związane ze zbieraniem materiałów do pracy oraz przedstawiła zalety w opracowywaniu problematyki związanej z naszym regionem. Sama studentka miała ogromną satysfakcję, iż mogła opracować pokrótce historię Wielgowa, dzielnicy Szczecina w której mieszka, zaczynając od okresu tuż po II wojnie światowej, gdzie splotły się historie prostych ludzi z trzech narodowości: niemieckiej, polskiej i rosyjskiej.

            Kolejną osobą która zabrała głos był prof. J. Piskorski, zachęcający zebranych uczestników prezentacji, by dbać o zabytki, podając przykłady społeczeństwa, które nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie skarby ma na wyciągnięcie ręki. Profesor podziękował również studentom, którzy przyczynili się do powstania tej książki, gdyż jest to wspaniałe wydarzenie dla każdego naukowca, który prowadzi młodych adeptów nauki przez zakamarki nauk humanistycznych.

            Podsumowania dokonał dr P. Migdalski, mówiąc, że jest to „ostatni dzwonek” by spisywać relacje ludzi, którzy przeżyli tamten okres, gdyż powoli odchodzą.

 

Paweł Petrusiewicz