II Archeologiczna sesja sprawozdawcza

  • Drukuj

            30 listopada w Instytucie odbyła się II Sesja Sprawozdawcza Katedry Archeologii. Sesję otworzyła przemowa Profesora Marian Rębkowskiego oraz pani Prodziekan do Spraw Nauki  Profesor Urszuli Chęcińskiej. Po wstępie i wprowadzeniu w tematykę tegorocznej Sesji prowadzący przeszli do części właściwej.

            Sesja zaczęła się od sprawozdania dr. Przemysława Krajewskiego Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania krajobrazów zatopionych na zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej – sezon 2012. Prace były prowadzone głównie na prawym brzegi Dźwiny, w rejonach Nowego Warpna, wyspy Wolin. Do badań były wykorzystywane jednostki pływające Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzono również padania powierzchniowe na płyciznach. Korzystano z fotografii lotniczych, georadaru i sonaru. Dzięki eksploracji odkryto konstrukcje kamienne, zespoły kamieni i rozmaite artefakty.

            Kolejny referat Przypadek Nowego Warpna – nowe spojrzenie na badania podwodne na Zalewie Szczecińskim został wyłożony przez mgr Martę Chmiel i mgr. Michała Adamczaka. Dzięki wykładowi obecni mogli zapoznać się z trudnościami w prowadzaniu takich badań. Referujący zwrócili również uwagę na bardzo szybko postępującą degradację klifów utrudniającą badania. Prowadzono także eksplorację nieinwazyjną przy pomocy sonaru i georadaru przy dużej pomocy geologów. Znaleziono również liczne artefakty i stanowiska.

            Po zapoznaniu się z sytuacją Nowego Warpna przyszła kolej na sprawozdanie dr. Mikołaja Urbanowskiego Prospekcje Jurajskie 2012. Uczestniczący w sesji zapoznali się z badaniami prowadzonymi w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej na 15 stanowiskach.  Badania dotyczyły sytuacji dostępności surowca krzemiennego w tamtym rejonie oraz weryfikacji i rozpoznania stanowisk. Prowadzono głównie badania powierzchniowe i eksplorację jaskiń. Odnaleziono także ceramikę i ślady osadnictwa z czasów kultury przeworskiej. Odkryto obiecujące paleolityczne stanowisko nazwane „Schroniskiem Diabła”.

            Rozwinięciem referatu M. Urbanowskiego był wykład Michała Adamczyka i Marty Chmiel Na Dżinsowym Szlaku – badania osadnictwa jaskiniowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Badania dotyczyły głownie osadnictwa jaskiniowego z okresu paleolitu.           

            Po krótkiej przerwie sprawozdanie dr. Marcina Szydłowskiego W magicznym kamiennym kręgu – badania archeologiczne w Nowym Objezierzu, Gmina Moryń rozpoczęło część drugą sesji. M. Szydłowski zaprezentował wyniki i przebieg badań prowadzonych na obszarze blisko 100 hektarów. Odkryto wiele znalezisk w postaci ceramiki, głównie z wczesnej epoki brązu, a także konstrukcje kamienne. Przy okazji eksploracji archeolodzy zajmowali się konserwacją okolicznych murów i zabytków.

            Kolejnym było sprawozdanie dr Agnieszki Matuszewskiej i mgr Aleksandry Wilgockiej Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Podczas wykładu zaprezentowano zdjęcia lotnicze, dzięki którym określano przyszłe potencjalne stanowiska archeologiczne. Obszar badań obejmował granice powiatów: stargardzkiego, pyrzyckiego i myśliborskiego.

            Badania na stanowisku w Siadle Dolnym – sezon 2012 to kolejny referat przedstawiony przez dr. Przemysława Krajewskiego. Badania w gminie Kołbaskowo z racji prowadzonej budowy wymagały dobrej współpracy z deweloperem. Archeolodzy prowadzili badania ratownicze i  wyprzedzające. Przedstawiono efektowne znaleziska w postaci biżuterii i groby z kultury łużyckiej, dużych fragmentów naczyń i świetnie zachowanego narzędzia krzemiennego.

            Prace na grodzisku z kultury łużyckiej przedstawił prof. Grzegorz Domański w referacie Badania na grodzisku z później epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Wicinie sezon 2012. Gród w przeszłości najechany przez Scytów przyniósł bardzo liczne i ciekawe znaleziska. Odkryto blisko trzydzieści przedmiotów złotych, kilkaset wykonanych z brązu, groty strzał. Najciekawszymi znaleziskami były paciorki pochodzenia egipskiego. Skalę znalezisk warto podkreślić tym bardziej, że były prowadzone jedynie na części dawnego grodu.

            Kolejny wykład Badania na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Wielbarku -  sezon 2012 wygłosił w języku angielskim prof. Jorg Uwe Kleemann. Sprawozdanie przedstawiło owoce pracy ogólnoeuropejskiego projektu ERASMUS. Badania były prowadzone przy współpracy uniwersytetów z całej Europy. Znaleziono liczne zabytki kultury pomorskiej i oksywskiej. Ciekawymi znaleziskami były importowane wyroby pochodzące z basenu Morza Śródziemnego. 

            Ostanie sprawozdanie w tegorocznej sesji Śladami Pomorskiej Misji św. Ottona. Badania elektromagnetyczne na wyspie Wolin zaprezentował prof. Marian Rębkowski przy współpracy mgr Pauliny Romanowicz. Uczestnicy sesji mogli się zapoznać z rezultatami poszukiwań kościołów założonych przez św. Ottona z Bambergu podczas jego misji chrystianizacyjnej Pomorza Zachodniego. W rejonie Lubinia przy pomocy badań elektromagnetycznych udało się zlokalizować  w roku 2009 kościół. Lokalizacja drugiego kościoła, konkretnie kościoła św. Michała w mieście Wolin mimo obiecujących efektów badań nie jest jeszcze jednoznacznie potwierdzona.

            Sesję sprawozdawczą zakończyła zbyt krótka choć ożywiona dyskusja. Należy też wspomnieć że wszystkie wykłady były ozdobione bogatą i ciekawą dokumentacją zdjęciową. Dzięki takim sesjom, jak na wstępie podkreślił prof. Rębkowski, można osobiście dotknąć historii. Miejmy nadzieje, że w przyszłym roku młoda i chlubna tradycja będzie kontynuowana.

 

Tomasz Łopatkiewicz

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (PICT0369.JPG)PICT0369.JPG 288 Kb
Pobierz plik (PICT0372.JPG)PICT0372.JPG 286 Kb
Pobierz plik (PICT0395.JPG)PICT0395.JPG 303 Kb
Pobierz plik (PICT0400.JPG)PICT0400.JPG 272 Kb
Pobierz plik (PICT0404.JPG)PICT0404.JPG 282 Kb