Konferencja "Kobieta w kulturze politycznej świata"

  • Drukuj

Kobieta w kulturze politycznej świata 

25-26 października 2011 roku, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, miała miejsce konferencja poświęcona problematyce kobiet w kulturze politycznej i społecznej. Głos, poza pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego zabrali liczni goście, reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie i naukowe z całej Polski. Niestety, na skutek wypadku, nie dotarła na konferencję grupa naukowców z Ukrainy. W ciągu tych dwóch dni, poruszono kwestie kobiecą pod wieloma względami, często trudnymi i kontrowersyjnymi. Niestety nie mogę omówić każdego z wystąpień, postaram się niemniej wspomnieć choć niektóre. 

Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na referat prof. Danuty Okoń, który otwierał pierwszy dzień konferencji. Pani profesor zajęła się problematyką kobiet w okresie starożytnym, na przykładzie Julii Augusty. Słuchacze mogli poznać jaką rolę miała ona do odegrania dzięki omówieniu kolejnych tytułów jakie otrzymywała. Większość z nich dotyczyła zresztą macierzyńskiego aspektu Augusty. Niejako kontynuacją opisu i roli kobiety na przykładzie pism starożytnych było wystąpienie mgr Elizy Mazan. Do wieków średnich zabrał nas za to dr Rafał Simiński, który na przykładzie księżnej słupskiej Zofii i jej listów do dostojników Zakonu Krzyżackiego, opisał jak wiele obowiązków spadało na kobietę w tym czasie.

Następnie, przenosząc się o kilkanaście wieków, prof. Andrzej Stroynowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) omówił polityczną rolę kobiet na przykładzie Izabeli Czartoryskiej. Z prezentacji mogliśmy dowiedzieć się, że kobietom często przychodziło odgrywać wielką rolę, będąc jednoczenie w cieniu swych o wiele mniejszych w tym względzie mężów. W końcu mogliśmy przenieść się do pogrążonej w Wielkiej Wojny Europy, widzianej przez pryzmat propagandowych plakatów obozu Ententy i państw Sprzymierzonych. Zagadnieniem tym zajęła się prof. Renata Gałaj-Dempniak. Na przedstawionych plakatach widzieliśmy jak ewoluowały one wraz przebiegiem działań wojennych. Od matek i żon wysyłających swych synów i mężów do okopów, przez anioły miłosierdzia, niosące pomoc i otuchę rannym jako siostry Czerwonego Krzyża, aż do roli symbolu walki o wolność kraju. Drugi dzień konferencji przeniósł słuchaczy do czasów im bliższych. Wygłoszone tego dnia referaty skupiały się w większości na okresie XX i XXI wieku. Pierwszym prelegentem tego dnia był mgr Tomasz Dźwigał (IPN w Szczecinie). Skupił się na wielkiej roli kobiet, jaką odegrały w szczecińskiej opozycji doby peerelowskiej. Ukazał, jak wielką odwagą i sprytem musiały się one wykazywać, by podołać tej służbie. Następnie dr Jacek Łapott wygłosił swój referat, poświęcony Adame Da Konare w starciu z Nicolasem Sarkozym. Dalej o udziale kobiet w życiu politycznym na przykładzie Stanów Zjednoczonych w okresie między XX a XXI wiekiem, z uwzględnieniem ewolucji tychże, zajęła się dr Renata Nowaczewska. Podkreślając jednocześnie trudności i ograniczenia z jakimi musiały się one zmagać i jakie istnieją do dnia dzisiejszego. Również swój referat  o trudnej sytuacji kobiet w życiu społecznym i politycznym w świecie muzułmańskim wygłosił dr Fuad Jomma.           

Tego jak i poprzedniego dnia zostało wygłoszonych wiele innych, równie ciekawych referatów. Bardzo krzepiącym jest fakt, że problematyka ta cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym tak wymiar ogólnopolski (gdyby nie zrządzenia losowe, byłby to wymiar międzynarodowy), uczestnictwo wielu instytucji naukowych, jak i duże grono słuchających. Dobrze, że tematyka ta jest poruszana, zwłaszcza, że rola kobiet, jaką odgrywały na przestrzeni dziejów, często jest pomijana lub uwaga jej poświęcona jest niewystarczająca. Dodać należy i podkreślić, że sytuacja ta często jest upośledzona, nawet po dziś dzień. Nie zostaje nic innego, jak wierzyć, że dzięki właśnie takim inicjatywom i im podobnym (wspomnieć tu wypada organizację Oleander, która dąży do utworzenia Muzeum Pamięci Narodowej Kobiet Polskich czy powstanie na Uniwersytecie Szczecińskim Koła Historii Kobiet pod opieką dr Agnieszki Chlebowskiej), sytuacja kobiet i ich historia zostaną docenione i w należyty sposób potraktowane.               

Piotr Siemiński