• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

II Dzień Afrykański-8.XII.2010

II Dzień Afrykański

 

 

8.12.2010 r. w IHiSM odbył się II Dzień Afrykański, którego motywem przewodnim byli „Ludzie pustyni”. Tym razem okazją do zorganizowania kolejnego spotkania poświęconego tematyce afrykańskiej, było przybycie dr Adama Rybińskiego, etnologa z Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem spotkania byli „Koczownicy z Sahary” czyli Tuaredzy – berberyjskojęzyczny lud pasterski zamieszkujący centralną i południową Saharę.

Dr Adam Rybiński już od ponad 30 lat prowadzi badania nad kulturą ludów pasterskich Afryki Północnej i Zachodniej. Przedmiotem swoich zainteresowań uczynił gospodarkę pasterską, kulturę oraz współczesne przemiany u Tuaregów. Swoją podróż odbył przez tereny Algierii, Mali i  Nigru, poznając stopniowo warunki życia „rycerzy pustyni”.

Kel Tamaszek -  ludzie mówiący w języku tamaszek nie uznają granic wytyczonych przez pustynne państwa afrykańskie. Żyją bez poczucia przywiązania do konkretnego kraju. To zrzeszenie ludzi powiązanych wspólną kulturą i tradycją manifestuje się w  umiłowaniu do niezależności. Rządza się własnymi prawami opartymi na tradycji plemiennej. „Niebiescy ludzie” to zhierarchizowane społeczeństwo trudniące się pasterstwem i handlem transsaharysjkim.

Każdej wyprawie dr. Rybińskiego towarzyszy prowadzenie dokładnej dokumentacji fotograficznej i filmowej. Podczas trwania spotkania wyświetlono „Filmy z Sahary”: „Karawana Tuaregów”, „Wydobycie soli”, „Tuareskie tańce”, które w bardzo ciekawy sposób ukazywały codzienne życie Tuaregów. Było to przedstawienie z zupełnie innej perspektywy – świata, który mimo wszystko zachwyca swą różnorodnością.

Tym, którzy nie mieli okazji przybyć na spotkanie jak również tym, którzy mają niedosyt tuareskiej kultury polecam książkę dr. A. Rybińskiego „Tuaregowie z Sahary”.  Konferencji towarzyszyła również wystawa zdjęć, którą warto przedstawić jako ukazującą niezwykłość tego tajemniczego ludu przemierzającego niebezpieczne tereny Sahary.

Podsumowując kolejny dzień z Afryką jako kontynuacja cyklicznych spotkań cieszyła się zainteresowaniem i myślę, że wpisze się w tradycje życia uniwersyteckiego Instytutu.

Katarzyna Warzecha  

 

Fot. RS