• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja edukacyjna IPN-10.XII.2010

Wyjątkowo, ze względu na fakt, że uczestnikami było wielu pracowników naszego Instytutu, a słuchaczami - studentów, publikujemy sprawozdanie z konferencji organizowanej przez szczeciński IPN.

 

 

III Konferencja Edukacyjna „Szczecin i jego miejsca”

 

 

10.12.2010 r. w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie  odbyła się III Konferencja Edukacyjna „Szczecin i jego miejsca”. Współorganizatorem konferencji był Urząd Miasta. Tematyką główną konferencji było miasto – Szczecin widziany z różnych perspektyw w ujęciu historycznym. Cykl konferencji jest adresowany do szerokiego grona nauczycielskiego, ale również do mieszkańców i studentów kierunków nauczycielskich, gdyż podejmuje się zadania szerzenia wiedzy o historii miasta i przywracania kolorów na kartach jego historii. 

W tym roku uczestnikami konferencji byli historycy z IHiSM, Książnicy Pomorskiej, pracownicy szczecińskiego oddziału IPN-u, AP oraz pracownik ZUT-u. 20-minutowe wykłady, które wygłosili znani miejscowi badacze ukazały nam historie zapomniane, które zalegając w archiwach i mało dostępnych publikacjach nie mają możliwości by przemówić do szerszego grona. Odkurzone, dokładnie zbadane, połączone z dokumentacją ikonograficzną i filmową (dot. XX wieku) ukazały Szczecin z jego własną, wielką historią; gdzie ludzie, instytucje, wydarzenia z przeszłości nadawały puls tętniącemu miastu. 

Uroczyste otwarcie konferencji powierzono Elżbiecie Masojć (Zastępca Prezydenta Szczecina) i Marii Boreckiej (przedstawicielka Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) którzy są współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Spotkanie zostało podzielone na trzy sesje. Wspólnie tworzyły niezwykłą panoramę historyczną od czasów średniowiecznych do najnowszych. Każda sesja prowadzona byłą przez innego moderatora.

Sesja pierwsza pod przewodnictwem prof. Edwarda Włodarczyka rozpoczęła się wystąpieniem mgr. Pawła Migdalskiego (US), który mówił o zapomnianych zakątkach - średniowiecznych wsiach, które zostały wchłonięte przez Szczecin. Dr Rafał Simiński (US) na przykładzie kościoła św. Jakuba przedstawił jakie miejsce parafia zajmowała w życiu średniowiecznego miasta. Zamek Książąt Pomorskich z perspektywy edukacyjnej w swym wystąpieniu przedstawiła dr Janina Kochanowska. Prof. Radosław Gaziński (US) kończąc pierwszą sesję zajął się portem szczecińskim jako głównym miejscem gospodarczym miasta do końca XVIII wieku.

Sesję drugą poprowadził prof. R. Gaziński. O Grabowie, niegdyś mieście (prawa miejskie-1846) a przyłączonym w 1900 r. do Szczecina opowiadał prof. Edward Włodarczyk (US). Kolejny prelegent dr Maciej Szukała (AP w Szczecinie) zastanawiał się nad rolą szczecińskiego AP w badaniach nad dziejami regionu przełomu XIX/XX wieku. Odczyt dr hab. Renaty Gałaj-Dempniak (US) dotyczył motywów ornamentacji w miejskiej architekturze miasta. Lucjan Bąbolewski (dyrektor Książnicy Pomorskiej) przedstawił historię powstania KP oraz jej wieloraką działalność w różnych dziedzinach kultury. Trzy zapomniane wieże: Baresela, Quistropa, Bismarca były głównym motywem wystąpienia Zofii Fenrych (IPN).

Sesja trzecia prowadzona przez Katarzynę Rembacką (główną organizatorkę cyklu konferencji edukacyjnych) została zainaugurowana wykładem dr. Tomasza Ślepowrońskiego (US), który będąc niejako przewodnikiem po polskich miejscach Szczecina przedstawił ich historię do roku 1945.  Miejscami, które w miejskiej strukturze zajęte były przez żydowską mniejszość zajęła się Magdalena Semczyszyn (IPN). Placem Solidarności o którym do dziś toczą się dyskusje opowiedział Paweł Knap (IPN). Przedstawienie bardzo ważnego miejsca w szczecińskiej historii - sali w Stoczni im. Adolfa Warskiego, która stałą się sceną wydarzeń z 1970/71 oraz 1980 r.  było przedmiotem wystąpienia dr. Eryka Krasuckiego (US). Ostatnią sesję zakończył swym wystąpieniem dr Piotr Fiuk (ZUT), który z architektonicznej perspektywy przybliżył zgromadzonym szczecińskie Podzamcze.

Przywracanie tożsamości miastu, którego historia niezauważenie ginie w codziennych sprawach jego mieszkańców jest wartością ponadczasową, gdyż przybliża nie tylko jego dawną przestrzeń architektoniczną, historyczną ale również tą głębszą, mentalną. Dzięki szczecińskim badaczom mogliśmy pozwolić sobie, by miasto to  przemówiło do nas ze zdwojoną siłą. Cel został spełniony dlatego z niecierpliwością wyczekujemy przyszłorocznej konferencji.

 

Katarzyna Warzecha 

 

Fot. RS