• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja Doktorantów US-22.X.2010

22 października 2010 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych pełnił rolę gospodarza III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. To niezwykłe wydarzenie zbiegło się z inauguracją roku akademickiego doktorantów US. Ceremonię inauguracji poprowadził prorektor US prof. Andrzej Witkowski.

Zaproszeni goście wraz z nowo immatrykulowanymi doktorantami mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu inauguracyjnego pt. Islam problemem dla Europy – wyzwania dla integracji, który wygłosił dr Dariusz Wybranowski. Aktualne znaczenie tematyki wykładu przełożyło się na liczne pytania do prelegenta ze strony badaczy rozmaitych dyscyplin naukowych.

Tuż po zakończeniu ceremonii rozpoczęła się konferencja doktorantów. Podzielona na siedem sekcji tematycznych, jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów US. W tym roku Samorząd przygotował dla wszystkich słuchaczy dużą liczbę niespodzianek oraz niezwykle żywiołowych wystąpień.

Dla osób związanych z naszym Instytutem najważniejszą częścią tego dnia był bez wątpienia panel historyczny, którego tematem przewodnim stał się Konflikt społeczny czy polityczny? – problem konfliktów XIX i XX wieku.

Tegoroczny panel doktorantów IHiSM przyniósł ogromne zaskoczenie oraz zainspirował swoich uczestników do głębszej refleksji nad problemami konfliktów w XIX i XX wieku. Prof. W. Stępiński po raz kolejny służył nam swoją wiedzą i w sposób wyśmienity poprowadził obrady. Organizatorzy pozwolili sobie na pewną innowacyjność zapraszając bezpośredniego uczestnika konfliktu w Iraku. Hazim AL-Nuaimi przedstawił przebieg zdarzeń oczyma cywila będącego równocześnie tłumaczem dla sił koalicji. Innym biegunem debaty było wystąpienie Moniki Andrzejewskiej – Specjalisty ds. ochrony obiektów portowych Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, która omówiła systemy ochrony funkcjonujące w morskich węzłach transportowych. Wśród znamienitych prelegentów doktoranci naszego uniwersytetu również inspirowali poprzez analizę wirtualnego scalania zasobów archiwalnych rozproszonych w wyniku konfliktów zbrojnych (Anna Sobczak), bądź zagadnień wojny w ideologii i praktyce narodowego socjalizmu w latach 1919-1945 (Wojciech Wichert). Dużym zainteresowaniem cieszył się referat Łukasza Ho Thanh na temat prywatyzacji wojen pod koniec XX wieku. Podniesiona problematyka przerodziła się w gorącą dyskusję, w której uczestnicy panelu mogli zaobserwować dwa odmienne punkty widzenia. Licznie przybyli słuchacze zadawali ciekawe pytania, a zaproszeni goście z zagranicy w bezpośredni sposób odnosili się do zaprezentowanej problematyki. Całość zbudowała ogólną wizję wielowymiarowości zagadnienia oraz wzbudziła zainteresowanie zebranych osób.

 

Łukasz Ho Tahn