• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Program konferencji "KOBIETY A PROCESY MIGRACYJNE" Szczecin-Pobierowo 21-22 maja 2009

 Program konferencji „Kobiety a procesy migracyjne”

Szczecin-Pobierowo 21-22 maja 2009 r.

  21 maja Miejsce obrad:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Krakowska 71-79 Szczecin

 

10.00

Powitanie uczestników

 

10.30

dr Renata Gałaj-Dempniak Uniwersytet Szczeciński,

Migracje kobiet zamężnych w świetle pamiętników staropolskich pisanych przez szlachtę. 

dr Wioletta Zawitkowska, Uniwersytet Rzeszowski,

Pod obstrzałem armat. Podróże królowej Elżbiety Luksemburskiej w czasie wojny domowej na Węgrzech w latach 1440-1442. /komunikat/ 

mgr Ilona Matejko, Uniwersytet Zielonogórski,

Herby rodowe jako przejaw migracji małżeńskich na pieczęciach księżnych legnicko-brzeskich. /komunikat/ 

prof. Anna Pobóg-Lenartowicz

 

11.55 -12.30

Dyskusja

 

12.30-13.00

Przerwa na kawę

 

13.00

dr hab. Małgorzata Karpińska, Uniwersytet Warszawski,
Kobiety Wielkiej Emigracji – portret socjologiczny.
 
prof. Teresa Kulak, Uniwersytet Wrocławski,
Emigracja wewnętrzna Elizy z Branickich Zygmuntowej Krasińskiej 1821 – 1876 /komunikat/
 
dr Grażyna Wyder, Uniwersytet Zielonogórski, 
Emigracyjny epizod Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w świetle Jej "Wspomnień" z lat 1851 – 1864 /komunikat/
 

dr Agnieszka Chlebowska, Uniwersytet Szczeciński,

W poszukiwaniu własnego miejsca. Migracje samotnych szlachcianek w Prusach w XIX wieku.   

prof. Zofia Chyra-Rolicz, Akademia Podlaska,

Związek Polek w Ameryce.

 

14.45- 15.30

Dyskusja

 

15.30

0biad

 

17.00

Wyjazd do Pobierowa

 

19.00

Uroczysta kolacja

 22 maja

Miejsce obrad:

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy US

ul. Grunwaldzka 66 Pobierowo

 

9.30

dr Ewelina Kostrzewska, Uniwersytet Łódzki, 
Migracje małżeńskie ziemianek Królestwa Polskiego w ostatnim dziesięcioleciu XIX i na początku XX wieku (w świetle pamiętników, prasy i literatury pięknej)
 
dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Migracje małżeńskie kobiet polskich na pograniczu północno-wschodnim w pocz. XX wieku

              

dr Urszula Oettingen, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, 
Migracje ziemianek w latach I wojny światowej - uwarunkowania i wpływ na działalność społeczno-kulturalną
 

dr Katarzyna Sierakowska, IH PAN Warszawa,                         

Kobiety –uchodźcy z ziem polskich w czasie I wojny światowej- kilka refleksji /komunikat/  

11.00- 11.30

Dyskusja

 

11.30-12.00

Przerwa na kawę

 

12.00                   

dr Dariusz Szudra, Uniwersytet Szczeciński,

Migrantki wielkomiejskiego Szczecina w latach 1876-1939 (przyczynek demograficzny) 

dr Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński, 

Migracje kobiet do Lwowa w świetle materiałów Miejskiego Biura Statystycznego i Ewidencji ludności z 1931 r. 

dr Joanna Dufrat, Uniwersytet Wrocławski,

Migracje Polek do Francji w okresie międzywojennym 

13.15 -14.00

Dyskusja

 

14.00-15.30

Przerwa na obiad

 

15.30

dr hab. Barbara Kubis, Uniwersytet Opolski, 
Wpływ przymusowych migracji na powojenne losy kobiet /w świetle wspomnień/.
 
dr Piotr Perkowski, Uniwersytet Gdański, 
Migracje "elementu  niepożądanego". Listy kobiet przeznaczonych do wysiedlenia z Trójmiasta i Helu (1949-50)
                                               
dr Arnold Klonczyński, Uniwersytet Gdański,
Polki w Szwecji w latach 1945-1980 - emigracja polityczna, ekonomiczna i 'erotyczna' .
 
 

16.45 -17.15

Dyskusja

 

17.15-17.45

Przerwa na kawę

 

17.45

dr Renata Nowaczewska, Uniwersytet Szczeciński,

Migracje Kobiet: Od 'Lady Bountiful' do pracownika socjalnego - awans zawodowy i/czy społeczny? Rola kobiet w rozwoju dobroczynności w Stanach Zjednoczonych.
 
prof. Halina Parafianowicz, Uniwersytet w Białymstoku, 
Czeska emigrantka: Madeleine Albright i jej droga do wielkiej polityki /komunikat/
                                               
18.30-19.00
Dyskusja
 
19.00
Zamknięcie obrad
Kolacja