• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja "Opis i miara...."

Zakład Studiów Społecznych i Gospodarczych

 Instytutu Historii Stosunków Międzynarodowych

 Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza do uczestnictwa 

w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 „Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych”

                                                                                        27-29 września 2016 r.

Miejsce obrad:

 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy US

ul. Grunwaldzka 66 Pobierowo

 

 

27 WRZEŚNIA (wtorek)

13 00

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Uroczyste otwarcie obrad

 

13 15-13 35

dr hab. Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński

Czy to liczby kłamią? Metoda wykrywania fałszerstw źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych

 

13 35-13 55

dr hab. prof. UW Michał Kopczyński, Uniwersytet Warszawski

Od słowa do liczby i z powrotem: refleksja na marginesie dziejów statystyki

 

 

13 55 DYSKUSJA

 

15 30-15 50

dr hab. Krzysztof Guzikowski, Uniwersytet Szczeciński

Czy średniowiecze jest mierzalne?

 

15 50 – 16 10

dr Marek Jerzy Minakowski, Sejm-Wielki.pl/Wielcy.pl

Miara pozycji w grafie społecznym na przykładzie polskich elit X-XXI w.

 

16 10-16 25 PRZERWA NA KAWĘ

 

16 25-16 45

Dr Piotr Rachwał, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. prof. KUL Bogumił Szady, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji sezonowości ruchu  naturalnego w Lubelskiem w XVII-XIX w. (na przykładzie w wybranych parafii)

 

16 45-17 05

Dr Lidia A. Zyblikiewicz, Uniwersytet Jagielloński       

Rodziny krakowskie w II połowie XIX wieku w świetle analizy kwantytatywnej

 

17 05-17 45 DYSKUSJA

 

28 WRZEŚNIA (środa)

10 00-10 20

dr Lucyna Błażejczyk-Majka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastosowanie metod wielowymiarowych w ocenie zróżnicowania regionalnego Polski

 

10 20-10 40

dr hab. Piotr Perkowski, Uniwersytet Gdański

Podwyżki cen jako geneza Grudnia '70 (analiza statystyczna)

 

10 40-10 55 PRZERWA NA KAWĘ

10 55-11 25 DYSKUSJA

 

11 45-12 05

dr Dobrochna Kałwa, Uniwersytet Warszawski

(Nie)policzalna płeć, czyli historia gender a badania ilościowe

                                               

12 05-12 25

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nowe drogi w badaniach tekstów kultury (literatura i folklor): warsztat metodologiczny literaturoznawcy

 

12 25-12 45

dr Joanna Sosnowska, Uniwersytet Łódzki

Metody, techniki i narzędzia w badaniach historyczno-pedagogicznych. Przykład badań nad dziejami opieki nad dziećmi w Łodzi w czasie I wojny światowej

 

12 45-13 30 DYSKUSJA

 

29 WRZEŚNIA (czwartek)

10 00-10 20

dr Eryk Krasucki, Uniwersytet Szczeciński

„Prawdziwe życiorysy komunistów nigdy nie będą napisane” – ale warto próbować! Uwagi o biografistyce zajmującej się działaczami Komunistycznej Partii Polski

 

10 20-10 40

dr hab. Jakub Sadowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie/Uniwersytet Warszawski

Semiotyczna analiza dyskursu a krytyka źródła: przypadek tekstów epoki stalinowskiej

 

10 40-10 55 PRZERWA NA KAWĘ

10 55-11 25 DYSKUSJA

 

11 25-11 55

dr hab. Katarzyna Sierakowska, IH PAN w Warszawie

Wielka Wojna w dokumentach osobistych szanse i pułapki

 

11 55-12 15

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński

Oral History w badaniach religioznawczych – Archiwum historii mówionej ks. Stanisława Piotrowicza (w zasobach Archiwum Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach) i jego zastosowanie w badaniach historii wspólnoty Matki Róży Czackiej w podwarszawskich Laskach

 

12 15-12 35

dr hab. prof. KUL Agata Mirek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wykorzystywanie powojennych listów i notatek osobistych zakonnic z byłych Kresów Wschodnich jako źródeł do historii chrześcijaństwa drugiej połowy XX wieku

 

12 35-13 15 DYSKUSJA

 

15 15-15 35

dr hab. prof. UB Małgorzata Dajnowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Analiza zawartości prasy i jej zastosowanie w badaniach dziejów kobiet

 

15 35-15 55

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, IH PAN           w Warszawie

Czasopisma jako źródła do badań nad społeczeństwem. Osobliwy przypadek „Małego Przeglądu”

 

15 55-16 15

dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Uniwersytet Warszawski

Film fabularny z dwudziestolecia międzywojennego jako źródło historyczne 

 

16 15-16 30 PRZERWA NA KAWĘ

16 30-17 15 DYSKUSJA. PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE OBRAD

 

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Edward Włodarczyk – przewodniczący

dr hab. Agnieszka Szudarek prof. US

dr hab. Dariusz K. Chojecki